Ansættelseskontrakter

Her findes skabeloner til ansættelseskontrakter til de forskellige personalegrupper på højskolen, ligesom du kan finde forskellige kontrakttilføjelser.

Find skabeloner til ansættelseskontrakter

Nedenfor kan du finde ansættelseskontrakter til de forskellige personalegrupper på højskolen, dvs. ledelsen, pædagogisk personale og Teknisk Administrativt Personale (TAP).

Ansættelseskontrakter - Pædagogisk personale

Forstandere

Viceforstandere

Højskolelærere

Timelærere

Ansættelseskontrakter - Teknisk Administrativt Personale (TAP)

Månedslønnede TAP'er

 

Kontrakttilføjelse vedr. persondata

Nedenfor finder du en skabelon, der beskriver oplysningspligten overfor en medarbejder og de typiske samtykker, der skal indhentes fra en medarbejder:

 

Kontrakttilføjelse vedr. tjenestebolig

Nedenfor finder du en kontrakttilføjelse til en ansættelseskontrakt med en tjenestebolig tilknyttet:

Ofte stillede spørgsmål

Du skal først downloade filen og gemme den på din egen computer, før du påbegynder udfyldningen af kontrakten. 

Ja det kan man, men hvis man bruger de af FFD-udarbejdede kontraktskabeloner, kan man være sikker på, at man kommer omkring de ting som ansættelsesbevisloven tilsiger.

Læs om

Charter vedr. undervisningstimetal

Ansættelsesbekendtgørelse

Persondata

Bolig