Persondata

Der er kommet et større fokus på at styrke borgernes rettigheder ift. egne data og derfor stilles der større dokumentationskrav til skoler i forhold til databehandling mv.

EU's persondataforordning fra 2018 har ændret en række vilkår

Den 25. maj 2018 trådte EU's persondataforordning i kraft. Det betyder, at kravene for behandling af persondata ændres på nogle punkter. Forordningen styrker borgernes rettigheder ift. egne data, stiller større dokumentationskrav til skoler, øger nødvendigheden af at have databehandleraftale og øger markant størrelsen af de bøder, der kan gives m.m. 

 

Vejledninger om persondatabehandling til frie skoler

De frie skoleforeninger er gået sammen om at udarbejde en vejledning til skolerne om behandling af persondata inden for forordningens rammer. Vejledningen er nu klar i første version. Den vil løbende blive opdateret og udbygget, efterhånden som vejledninger og fortolkningsbidrag fra ministerierne udkommer.

Vejledning om persondataforordning (PDF)

Matrix til datastrømsanalyse og fortegnelse (Excel)

Forståelse af datastrømsanalyse (PP)

Notat om opbevaring af persondata m.m (Word)

Datatilsynets FAQ (PDF)

Persondatamappen (Word)

 

Kontrakttilføjelse ang. persondata

Ved nye ansættelser gælder en oplysningspligt i forhold til persondata overfor en medarbejder, ligesom der skal indhentes en række samtykker fra medarbejderen.

Find skabelon til kontrakttilføjelse om persondata under Ansættelseskontrakter

Ofte stillede spørgsmål