Løntabel

Her findes den lønmæssige indplacering af lærere, forstandere og teknisk administrativt personale

Indplacering og løntabeller

Den lønmæssige indplacering for det pædagogiske personale sker ud fra statsligt fastsatte løntrin. For det teknisk administrative personale vil kontrakten ligeledes ofte henvise til et bestemt løntrin.

Løntabellen viser de statslige løntrin samt indplaceringen for lærere og forstandere.

Ny løntabel udarbejdes hver gang der forekommer en satsregulering - oftest pr. 1. april og evt. 1. oktober. 

Løntabel

Gem filen på egen pc før evt. udskrivning