Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere

Ansættelsesbekendtgørelsen beskriver forhold omkring løn, pension, arbejdstid, fravær, opsigelse mv. for forstandere, viceforstandere og højskolelærere.

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår

På højskoleområdet er der ikke en overenskomst. I stedet reguleres løn- og arbejdsvilkår for det pædagogiske personale med ansættelsesbekendtgørelsen. Den gældende bekendtgørelse blev vedtaget i 2016 og omfatter ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ved folkehøjskoler. Bekendtgørelsen beskriver forhold omkring løn, pension, arbejdstid, fravær, opsigelse mv. 

Find ansættelsesbekendtgørelsen hos Slots- og Kulturstyrelsen

Ofte stillede spørgsmål

Nej, på højskoleområdet er der ikke indgået en overenskomst. Ansættelsesvilkårene for det pædagogiske personale reguleres i stedet af ansættelsesbekendtgørelsen, mens der ikke er overenskomst eller lignende for TAP’ers ansættelsesvilkår.

På højskoleområdet er der ikke indgået en overenskomst. Ansættelsesvilkårene for det pædagogiske personale reguleres i stedet af ansættelsesbekendtgørelsen, mens der ikke er overenskomst eller lignende for TAP’ers ansættelsesvilkår.

For Teknisk Administrativt Personale (TAP’er) er der ikke fastsatte regler for ansættelsesvilkårene, f.eks. en overenskomst. De specifikke ansættelsesforhold skrives derfor ind i kontrakten. FFD har udarbejdet en skabelon til TAP’ers ansættelseskontrakter, der lever op til kravene i Ansættelsesbevisloven, og som læner sig op ad Funktionærloven.