Love og regler

Her kan du få et overblik over de mange regler og love, der gælder for driften af en højskole.

Regelsamling

FFD's regelsamling henviser til de love og regler, der er udformet direkte for højskoleområdet, men viser også en oversigt over mange af de generelle love, der har betydning for den daglige drift af højskolerne.

Regelsamlingen er sidst revideret i juli 2017.

Se FFDs regelsamling

Vejledende skrivelser

I de vejledende skrivelser kan du finde mere information om Persondataloven, Indholdsplanen, Markedsføringsloven, Ansvar og sikkerhed ved særlige aktiviteter og Vejledning om sejlads.

Se FFD's vejledende skrivelser

Kulturministeriets skemaer og vejledninger

Se Kulturministeriets vejledninger og skemaer mv. her.

Ole Wille
Chefkonsulent
Rådgivning og administration

Rådgivning om love, regler og økonomi. 

Thor West Nielsen
Konstitueret generalsekretær
Rådgivning og administration

Rådgivning om love, regler og økonomi. Sekretær for bestyrelsen.