Vilkår - Teknisk administrativt personale

Der findes ikke generelle aftaler for ansættelse af Teknisk Administrativt Personale på højskolerne

FFD har derfor udarbejdet en ansættelseskontrakt med en detaljeret beskrivelse af de enkelte forhold ud fra ønsket om at kunne skabe mulighed for et fælles ansættelsesgrundlag for TAP-området. Der er ved udarbejdelsen i vid udstrækning skelet til Funktionærloven.
Se Ansættelsesbreve.

Med mellemrum udarbejder FFD analyser af ansættelsesforholdene for TAP-området.

Se analyser og undersøgelser.

Læs om  generelle love og regler vedrørende ansættelse i afsnit 2 i Regelsamlingen

Pension TAP


Ny leverandør af pensionsordning til TAP-personalet

Sammenligning af Nordea Liv & Pension og Topdanmark