Gruppelivsforsikring

Det er muligt for en højskole at tegne en gruppelivsforsikring for skolens TAP'er i Forenede Gruppeliv (FG) via Willis Towers Watson.

Mulighed for at tegne gruppelivsforsikring for TAP'er

En del skoler har tegnet gruppelivsforsikring for skolens TAP'er i Forenede Gruppeliv (FG) via Willis Towers Watson. Aftalen retter sig alene mod TAP'er, herunder fleks- og skånejob ansatte, og omfatter dødsfaldsdækning samt kritisk sygdom. Der skal ikke afgives helbredsoplysninger ved indtrædelse i Forenede Gruppeliv, og tilmelding af den enkelte medarbejder sker ved indbetaling af månedlig forsikringspræmie til Forenede Gruppeliv gennem skolens lønsystem.

Skolen indbetaler forsikringspræmie

Den enkelte skole der har ansvaret for at der bliver indbetalt forsikringspræmie for de medarbejdere, som skal være omfattet af denne gruppelivsaftale. Holder en medarbejder orlov, vil denne fortsat være omfattet af ordningen, hvis indbetalingerne fortsættes. Hvis der ikke indbetales, vil medarbejderen ikke være omfattet af forsikringen i orlovsperioden. Den enkelte medarbejder kan se sine nye forsikringsdækninger via www.pensionsinfo.dk

Læs mere om Gruppelivsforsikring hos Willis Towers Watson

Se nærmere GDPR-relaterede specifikationer for indberetning af personoplysninger til FG i forhold til opsætning i skolens lønsystem

Ofte stillede spørgsmål