Ansættelsesvilkår - Pædagogisk personale

Ansættelsesvilkårene for det pædagogiske personale, det vil sige lærere, viceforstandere og forstandere, er beskrevet i ansættelsesbekendtgørelsen.

Ansættelsesbekendtgørelsen regulerer vilkårene

Ifølge lov om folkehøjskoler skal ansættelsesforholdene være i overensstemmelse med retningslinjer fastsat af ministeren. Det sker konkret ved, at der er udarbejdet en ansættelsesbekendtgørelse, som fastsætter forhold omkring løn, pension, arbejdstid mv. 

Vejledning til ansættelsesforhold

FFD har udarbejdet en vejledning til ansættelsesforhold for højskolelærere. 

Se vejledningen for ansættelsesforhold for højskolelærere 

Ingen overenskomst på højskoleområdet

Når disse forhold er fastsat ensidigt af ministeriet, er det med baggrund i, at området ikke har en generel overenskomst. 

Se ansættelsesbekendtgørelsen

 

FFD har udarbejdet ansættelseskontrakter

Med udgangspunkt i ansættelsesbekendtgørelsen har FFD udarbejdet en række ansættelseskontrakter.

Se ansættelseskontrakter

 

Arbejdstid

Arbejdstiden for højskolelærere omfatter undervisning, forberedelse og samvær med eleverne. Derudover kan lærerne varetage vejledning af eleverne, mentorordning mv. Den enkelte lærers samvær med eleverne er en ligeværdig opgave med lærerens undervisning og forberedelse.

I ansættelsesbekendtgørelsen er der ikke angivet et undervisningstimetal, og derfor har FFD udarbejdet et charter, der tilsiger underskrivende skoler, ikke at pålægge den fuldtidsansatte højskolelærer mere end 500 undervisningstimer om året.

Læs mere om charteret vedr. undervisningstimetal

 

Analyser af løn- og ansættelse

FFD udarbejder med jævne mellemrum analyser af løn- og ansættelsesforhold for højskolelærere, viceforstandere og forstandere

Se analyser af løn- og ansættelsesforhold

 

Ofte stillede spørgsmål

For Teknisk Administrativt Personale (TAP’er) er der ikke fastsatte regler for ansættelsesvilkårene, f.eks. en overenskomst. De specifikke ansættelsesforhold skrives derfor ind i kontrakten.

Læs mere om ansættelsesvilkår for TAP'er