Nyt speciale: Bevægelse kan åbne op for samtalen om køn, krop og seksualitet

Publiceret 07-11-2023

Både idrætshøjskoler og almene højskoler kan med fordel skabe en vekselvirkning mellem bevægelse og samtale i deres indsats for seksuel dannelse. Det siger Klara Harbo Sørensen, som i sit speciale har undersøgt i kroppens betydning for seksuel dannelse.

"Højskolernes frie rammer giver mulighed for at undersøge nye didaktiske metoder, hvor elevernes kropslige erfaringer og oplevelser spiller en central rolle," siger Klara Harboe Sørensen om sit speciale. Arkivfoto: Ulrik Jantzen

Interview af Mette Skov Hansen

Hvad har du undersøgt?

Jeg har undersøgt, om en samklang mellem bevægelse og samtale kan understøtte seksuel dannelse for unge på højskole.

Vi lever i en tid, hvor der stilles krav til, at individet, fællesskabet og samfundet forholder sig til fænomener som samtykke, individuelle grænser, krænkelser, lyst og ligestilling. Dette gør sig også gældende på højskolerne, hvor der er et skærpet fokus på samværskultur og seksuel dannelse.

Klara Harboe Sørensen

Med inspiration fra den fænomenologiske filosofi og bevægelsespsykologi har jeg været interesseret i kroppens betydning for seksuel dannelse. I mit speciale belyser jeg, hvordan en alsidig bevægelsespraksis kan inkorporeres i undervisning om køn, krop og seksualitet.

Vi lever i en tid, hvor der stilles krav til, at individet, fællesskabet og samfundet forholder sig til fænomener som samtykke, individuelle grænser, krænkelser, lyst og ligestilling. Det gælder også på højskolerne, hvor der er et skærpet fokus på samværskultur og seksuel dannelse. Højskolernes frie rammer giver mulighed for at undersøge nye didaktiske metoder, hvor elevernes kropslige erfaringer og oplevelser spiller en central rolle.

Hvordan gjorde du?

Jeg har undersøgt min egen praksis med udgangspunkt i min undervisning på Vallekilde Højskole. Med udgangspunkt i praksisfortællinger fra undervisningen og citater fra eleverne har jeg undersøgt temaerne:

 1. Højskolens læringsrum – mellem ideal og norm
 2. Idrætsrummets mulighed for individ og fællesskab
 3. Når kroppen taler først
 4. Vi øver os gennem legen
 5. Mellem dig og mig – i langsommelighed
 6. Den subjektive og kropslige involvering

Hvad er det vigtigste, du har fundet ud af?

I bevægelsen kan vi mime situationer fra det seksuelle landskab, øve handlemuligheder og få nye kropslige erfaringer. I samtalen kan vi sætte ord på det, kroppen fortæller, dele vpores egne erfaringer og stille skarpt på vores forskellige oplevelser.

Bevægelsen kan åbne op for samtalen og give nye sanselige inputs. Samtalen kan give os rum til at turde udforske med kroppen og forbinde den levede krop med den herskende diskurs om køn, krop og seksualitet.

At blive bevidst om kroppens sprog og signaler er en del af den seksuelle dannelse, fordi manglende opmærksomhed på egne og andres kroppe kan resultere i misforståelser og grænseoverskridelse.

Klara Harboe Sørensen

Eleverne træder ind i rummet med sansende, erfarende og erindrende kroppe – levede kroppe – som de både kan lære med og om.

I flere af de anvendte bevægelsesøvelser er der ikke et logisk facit. Eleverne er derfor nødt til at lytte til kroppens sprog for at lave øvelsen.

Øvelserne gav anledning til at snakke om det svære i at mærke egne grænser, at give sig hen eller at turde at tilnærme sig.

At blive bevidst om kroppens sprog og signaler er en del af den seksuelle dannelse, fordi manglende opmærksomhed på egne og andres kroppe kan resultere i misforståelser og grænseoverskridelse. Dertil kan en manglende opmærksomhed på egne kropssignaler fratage os muligheden for at mærke nærvær, nydelse og lyst.

Gennem bevægelse lærer vi noget om os selv og om den anden. Forskellige tilgange til bevægelse, heriblandt leg og sansende langsommelighed, kan åbne op for en nuanceret samtale om det besværlige og dejlige i at interagere med andre.

Hvordan kan andre højskoler eller højskolebevægelsen bruge den viden?

Jeg håber, at flere højskoler har mod på at tilrettelægge undervisning i seksuel dannelse med samklang mellem bevægelse og samtale. Det er to tilgange, som er gensidigt afhængige af hinanden, for at gøre den seksuelle dannelse helstøbt – mellem krop og ånd.

Både idrætshøjskoler og almene højskoler kan med fordel skabe en vekselvirkning mellem bevægelse og samtale i deres indsats for seksuel dannelse.

Idrætshøjskolerne har et naturligt bevægende og kropsligt element, som til enhver tid vil berøre kønnede, kropslige og seksuelle aspekter. De almene højskoler har en naturlig tilgang til at sætte ord på kulturelle strukturer og skabe rum for samtaler mellem det individuelle og fælles. Måske kan de gensidigt trække på hinandens styrker i udviklingen af nyt undervisningsmateriale i seksuel dannelse?

Hvis du ønsker at læse eller høre mere om specialet ”Seksuel dannelse mellem bevægelse og samtale”, kan du kontakte Klara på klaraharboe.s@gmail.com.

Klara Harboe Sørensen

Født 1993. Kandidat i Humanistisk- Samfundsvidenskabelig Idrætsvidenskab på Københavns Universitet. Ansat som studentermedhjælper i Folkehøjskolernes Forening frem til november 2023.

Hvis du ønsker at læse eller høre mere om specialet ”Seksuel dannelse mellem bevægelse og samtale”, kan du kontakte Klara på klaraharboe.s@gmail.com

Fire spørgsmål til forskeren

Der laves løbende specialer og større forskning om højskolernes arbejde på skolerne og deres betydning i samfundet. Folkehøjskolernes Forening forsøger i dette format at blive klogere på forskningen gennem fire faste spørgsmål.

Kom på kursus i seksuel dannelse 27. november

På højskolen er samværet og fællesskabet essentielt. Men hvordan tager vi bedst hensyn til hinandens ønsker og grænser? Hvordan skal de fælles spilleregler være for det sociale samvær? Det kan du få undervisning i på kurset "Seksuel dannelse - tiden efter en krænkelsessag. På kurset underviser blandt andre højskolelærer på Mette Øyås, der er forfatter til bogen "Seksuel dannelse - inspiration fra en højskolepraktiker"

Tilmeld dig kurset her

Case: Seksuel Dannelse

For mig handler den seksuelle dannelse helt kort om at tilegne sig viden, sprog og handlemåder inden for temaerne køn, krop og seksualitet til gavn for en selv og andre. Eleverne skulle gerne træde ud i verden med en bevidsthed om det dobbelte ansvar i de seksuelle relationer; ansvaret for egen lyst og egne grænser samt ansvaret for andres lyst og andres grænser." 

Mette Øyås Madsen til Højskolebladet, lærer i faget ”Køn, krop og seksualitet” og projektleder på projektet ’Seksuel dannelse i og af højskolebevægelsen’

Med projektet ’Seksuel dannelse i og af højskolebevægelsen’ ønskede Brandbjerg Højskole, med støtte fra Skoleudviklingspuljen, vise at højskolen kan løfte seksualundervisning med et dannelsesfokus i en tid, hvor det seksuelle fylder som aldrig før, hvor seksualundervisningen opleves mangelfuld af den danske befolkning, og hvor fagfolk kalder på handling hos politikerne. 

Projektet mundede ud i udgivelsen: "Seksuel dannelse - inspiration fra en højskolepraktiker"

Køb bogen i Højskolernes webshop

Case: Seksuel Dannelse

For mig handler den seksuelle dannelse helt kort om at tilegne sig viden, sprog og handlemåder inden for temaerne køn, krop og seksualitet til gavn for en selv og andre. Eleverne skulle gerne træde ud i verden med en bevidsthed om det dobbelte ansvar i de seksuelle relationer; ansvaret for egen lyst og egne grænser samt ansvaret for andres lyst og andres grænser." 

Mette Øyås Madsen til Højskolebladet, lærer i faget ”Køn, krop og seksualitet” og projektleder på projektet ’Seksuel dannelse i og af højskolebevægelsen’

Med projektet ’Seksuel dannelse i og af højskolebevægelsen’ ønskede Brandbjerg Højskole, med støtte fra Skoleudviklingspuljen, vise at højskolen kan løfte seksualundervisning med et dannelsesfokus i en tid, hvor det seksuelle fylder som aldrig før, hvor seksualundervisningen opleves mangelfuld af den danske befolkning, og hvor fagfolk kalder på handling hos politikerne. 

Projektet mundede ud i udgivelsen: "Seksuel dannelse - inspiration fra en højskolepraktiker"

Køb bogen i Højskolernes webshop

Andre nyheder

Vil du modtage FFDs nyhedsbrev?

Folkehøjskolernes Forenings nyhedsbrev for dig, der er ansat på en højskole eller har interesse for den politiske, administrative eller pædagogiske proces omkring højskolerne.

 • Det politiske og kommunikative arbejde i FFD
 • Administrative nyheder
 • Nyheder om højskolepædagogik
 • Aktuelle kurser og ledige jobs
 • Historier fra foreningens projekter

Felter med (*) skal udfyldes