Deltag i kurset "Seksuel dannelse - tiden efter en krænkelsessag" den 27. november

Publiceret 08-11-2023

På højskolen er samværet og fællesskabet essentielt. Men hvordan tager vi bedst hensyn til hinandens ønsker og grænser? Hvordan skal de fælles spilleregler være for det sociale samvær? Hvordan forebygger vi, og hvad gør vi, hvis der opstår en krænkelsessag? Læs her om vores indsats for seksuel dannelse. Du kan også tilmelde dig kurset: "Seksuel dannelse - tiden efter en krænkelsessag" den 27. november på Nordfyns Højskole.

Flere og flere højskoler ønsker at arbejde med seksuelt dannelse. På en højskole kan det ske på en måde, der både giver viden og erfaringer til den enkelte og til fællesskabet i spørgsmål om fx grænsedragning og samtykke. FFD's sekretariat har derfor i den seneste tid haft et øget fokus på, hvordan vi kan rådgive og vejlede højskoler, der ønsker at styrke indsatsen. Højskolen har et særligt potentiale for at bidrage til elevernes seksuelle dannelse.

Læs mere om FFD's indsats om seksuel dannelse

Vi har udviklet guides til, hvordan I udvikler en samværspolitik, og til hvordan I håndterer henvendelser om krænkelser. Den 27. november holder vi et kursus i, hvordan man forholder sig i siden efter en krænkelsessag, og hvordan man bedst kommer videre som fællesskab. 

Kursus: seksuel dannelse: Tiden efter en krænkelsessag
27. november kl. 9.30 - 16.30
Nordfyns Højskole
Læs mere og tilmeld dig her

På kurset underviser konfliktmægler Rasmus Grosell og Mette Øyås, der er højskolelærer på Brandbjerg Højskole og forfatter til bogen "Seksuel dannelse - inspiration fra en højskolepraktiker"

 

Nyt speciale: Bevægelse kan åbne op for samtalen om køn, krop og seksualitet

Både idrætshøjskoler og almene højskoler kan med fordel skabe en vekselvirkning mellem bevægelse og samtale i deres indsats for seksuel dannelse. Det siger Klara Harbo Sørensen, som i sit speciale har undersøgt i kroppens betydning for seksuel dannelse. Hun har blandt andet undersøgt, hvordan en alsidig bevægelsespraksis kan indarbejdes i undervisning om køn, krop og seksualitet.

Læs mere om specialet her

Case: Seksuel Dannelse

For mig handler den seksuelle dannelse helt kort om at tilegne sig viden, sprog og handlemåder inden for temaerne køn, krop og seksualitet til gavn for en selv og andre. Eleverne skulle gerne træde ud i verden med en bevidsthed om det dobbelte ansvar i de seksuelle relationer; ansvaret for egen lyst og egne grænser samt ansvaret for andres lyst og andres grænser." 

Mette Øyås Madsen til Højskolebladet, lærer i faget ”Køn, krop og seksualitet” og projektleder på projektet ’Seksuel dannelse i og af højskolebevægelsen’

Med projektet ’Seksuel dannelse i og af højskolebevægelsen’ ønskede Brandbjerg Højskole, med støtte fra Skoleudviklingspuljen, vise at højskolen kan løfte seksualundervisning med et dannelsesfokus i en tid, hvor det seksuelle fylder som aldrig før, hvor seksualundervisningen opleves mangelfuld af den danske befolkning, og hvor fagfolk kalder på handling hos politikerne. 

Projektet mundede ud i udgivelsen: "Seksuel dannelse - inspiration fra en højskolepraktiker"

Køb bogen i Højskolernes webshop

Book et oplæg

Hvis du ønsker at et oplæg om temaet, eller at blive del af netværket ’Seksuel dannelse’ for højskolelærere, kan du kontakte Mette Øyås Madsen på moe@brandbjerg.dk

Andre nyheder

Vil du modtage FFDs nyhedsbrev?

Folkehøjskolernes Forenings nyhedsbrev for dig, der er ansat på en højskole eller har interesse for den politiske, administrative eller pædagogiske proces omkring højskolerne.

  • Det politiske og kommunikative arbejde i FFD
  • Administrative nyheder
  • Nyheder om højskolepædagogik
  • Aktuelle kurser og ledige jobs
  • Historier fra foreningens projekter

Felter med (*) skal udfyldes