Vejledning og sparring

Ønsker du vejledning eller sparring ift. samvær og seksuel dannelse?

Folkehøjskolernes Forening har styrket vejledningen til højskolerne inden for det lovgivningsmæssige, arbejdsretlige, organisatoriske og pædagogiske ift. samvær og seksuel dannelse og sammensat et tværfagligt team der håndterer henvendelser. Henvendelserne spænder vidt og indeholder spørgsmål om samværspolitikker, undervisningssituationer, fester, relationer og meget andet. Alle henvendelser håndteres fortroligt. Det lovgivningsmæssige og arbejdsretslige varetages af Viggo Mellerup og Thor West Nielsen fra FFDs rådgivningsafdeling mens den organisatoriske og pædagogiske vejledning varetages af Helle Skovmose, udviklingskonsulent. Du kan henvende dig på raadgivning@ffd.dk, eller direkte til en af ovenstående med en kort forespørgsel, så vender teamet tilbage hurtigst muligt.

 

Ønsker du fokus på emnet på din højskole?

Hvis I ønsker at sætte fokus på arbejde med seksuel dannelse på jeres højskole, kommer vi gerne på besøg enten fysisk eller ved online- eller telefonmøder. Vi kan fx stå for pædagogiske udviklingsdage eller workshops i forhold til samvær, herunder fx forebyggelse, håndtering og genoprettelse efter en krænkelse. Pædagogiske dage eller workshops kan både inkludere pædagogiske, organisatoriske og juridiske perspektiver. Vores besøg udvikles i samspil med jer og tilpasses altid den konkrete kontekst. I er meget velkomne til at ringe eller skrive til Helle Skovmose, så finder vi sammen et format der passer jer.

 

Arrangementer

Folkehøjskolernes Forening afholder løbende møder, kurser og andre arrangementer om emnet seksuel dannelse. Orienter dig i kalenderen for at se kommende og tidligere arrangementer.

9. august: Samvær og seksuel dannelse - et digitalt temamøde om lovgivning, kultur og offentlighed

 

Se også

Guide: Udvikling af samværspolitik

Guide: Håndtering af henvendelser om krænkelser

Netværket ’Seksuel dannelse for højskolelærere’ på Facebook

 

Seksuel dannelse – at være højskoleelev og –ansat i en brydningstid

Den 7. marts 2022 afholdte Folkehøjskolernes Forening seminaret ”Seksuel dannelse – at være højskoleelev og –ansat i en brydningstid” på Brandbjerg Højskole. Her var der fokus på, hvordan man som højskole kan forholde sig til seksuelle grænser og relationer. 

Læs reportagen om seminaret

Kontakt

Helle Skovmose
Udviklingskonsulent
Udvikling

Mangfoldighed, samvær og seksuel dannelse

Viggo Mellerup
Juridisk konsulent
Rådgivning

Ansættelses- og HR-forhold, Barsels- og ferielovgivning, GDPR, Højskole-lovgivning, Seksuel dannelse.

Thor West Nielsen
Chefkonsulent
Rådgivning

Rådgivning om love, regler og økonomi. Sekretær for bestyrelsen.

Andreas Harbsmeier
Andreas Harbsmeier
Udviklingschef
Udvikling

Særlige indsatser, udviklingsprojekter, efteruddannelse, puljer, presse.