Vejledning og sparring

Ønsker du vejledning eller sparring ift. samvær og seksuel dannelse?

Folkehøjskolernes Forening har styrket vejledningen til højskolerne inden for det lovgivningsmæssige, arbejdsretlige, organisatoriske og pædagogiske ift. samvær og seksuel dannelse og sammensat et tværfagligt team der håndterer henvendelser. Henvendelserne spænder vidt og indeholder spørgsmål om samværspolitikker, undervisningssituationer, fester, relationer og meget andet. Alle henvendelser håndteres fortroligt. Det lovgivningsmæssige og arbejdsretslige varetages af Viggo Mellerup og Thor West Nielsen fra FFDs rådgivningsafdeling. Organisatoriske og pædagogiske spørgsmål kan også rettes til rådgivningsafdelingen. Du kan henvende dig på raadgivning@ffd.dk, eller direkte til en af ovenstående med en kort forespørgsel, så vender teamet tilbage hurtigst muligt.

  

Arrangementer

Seksuel dannelse - tiden efter en krænkelsessag
27. november kl. 09:30 - 16:30 
Tilmeld dig kurset her 

Tidligere kurser 

9. august: Samvær og seksuel dannelse - et digitalt temamøde om lovgivning, kultur og offentlighed

Folkehøjskolernes Forening afholder løbende møder, kurser og andre arrangementer om emnet seksuel dannelse. Orienter dig i kalenderen for at se kommende og tidligere arrangementer.

Se også

Guide: Udvikling af samværspolitik

Guide: Håndtering af henvendelser om krænkelser

Netværket ’Seksuel dannelse for højskolelærere’ på Facebook

 

Seksuel dannelse – at være højskoleelev og –ansat i en brydningstid

Den 7. marts 2022 afholdte Folkehøjskolernes Forening seminaret ”Seksuel dannelse – at være højskoleelev og –ansat i en brydningstid” på Brandbjerg Højskole. Her var der fokus på, hvordan man som højskole kan forholde sig til seksuelle grænser og relationer. 

Læs reportagen om seminaret

Kontakt

Viggo Mellerup
Juridisk konsulent
Rådgivning

Ansættelses- og HR-forhold, Barsels- og ferielovgivning, GDPR, Højskole-lovgivning, Seksuel dannelse.

Thor West Nielsen
Chefkonsulent
Rådgivning

Rådgivning om love, regler og økonomi.

Puljer og stipendier.