Book en workshop om Frirummets bog "Mod fællesskab - børn og unges veje til demokratisk deltagelse"

I efteråret kan din højskole booke en workshop og en præsentation af Frirummets bog "Mod fællesskab - børn og unges veje til demokratisk deltagelse".

Frirummet udgav i foråret bogen "Mod fællesskab - børn og unges veje til demokratisk deltagelse". Bogen henvender sig til alle, der arbejder med at styrke børn og unges demokratiske deltagelse. Bogen bidrager med ny viden, fortællinger og eksempler fra hverdagen på de frie skoler. I bogen er også konkrete redskaber til, hvordan man kan inspirere børn og unge til deltagelse i praksis.

Frirummets leder Josefine Weng har i efteråret mulighed for at komme ud til workshops og fyraftensmøder, hvor hun vil fortælle om principperne bag bogen og præsentere nogle af de øvelser, som bogen indeholder. Workshoppene er gratis, og alle deltagere få et eksemplar af bogen 

Vil din højskole være vært for et møde, så opfordrer vi til at invitere bredt, så ansatte på lokale grundskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser eller andre, som arbejder med børn og unges demokratiske deltagelse også får indblik i de frie skolers praksis, og så vi kan skabe en frugtbar erfaringsudveksling om det pædagogisk arbejde. 

Er du interesseret i at booke en workshop, så skriv til  jw@ffd.dk

Læs mere om bogen på Frirummets hjemmeside

Læs mere om Frirummet her