Søg Mangfoldighedspuljen med frist d. 21. juni og 1. september

Publiceret 16-06-2020

Den 21. juni er der ekstraordinær deadline for at søge midler fra mangfoldighedspuljen til aktiviteter med start i 2020. Ansøgninger vil blive behandlet hurtigt, så højskolerne får svar primo juli og kan anvende midlerne allerede i efteråret 2020.

Ekstraordinær deadline d. 21. juni

Den 21. juni er der ekstraordinær deadline for at søge midler fra mangfoldighedspuljen til aktiviteter med start i 2020. Ansøgninger vil blive behandlet hurtigt, så skolerne har svar primo juli og kan anvende midlerne allerede i efteråret 2020. Midler til brug i 2021 har fortsat deadline 1.september

Mangfoldighedspuljen har til formål at understøtte aktiviteter på højskolerne, der forventes at medvirke til, at skolerne får en mere mangfoldig elevgruppe på de lange kurser.

Mangfoldighed forstås bredt og kan omfatte fx. unge med minoritetsbaggrund, unge der er frafaldet uddannelse og familier og andre. I alt har 41 ansøgere (ud af 43 ansøgere) fået støtte fra puljen, til både mindre, kortvarige projekter og til større, flerårige projekter med budgetter op til 450.000 kr.

Der kan søges midler til at nedsætte egenbetaling, frikøb af personale, samarbejder o.a., fx har flere skoler samarbejde med uddannelsesinstitutioner, boligsociale aktører og organisationer.

Læs mere om mangfoldighedspuljen

Behov for vejledning og sparring?

Kontakt Helle Skovmose for vejledning og sparring om ansøgning til mangfoldighedspuljen.

FFD administrerer flere puljer til forskellige former for forsøgs- og udviklingsvirksomhed samt orlov til ansatte.

Læs om puljerne og betingelser for ansøgning:

Sådan søger du orlovsmidler

Drømmer du om at forfølge din egen nysgerrighed i forbindelse med efteruddannelse eller lignende, yder Undervisningsministeriet tilskud til ansatte lærere og forstanderes orlov. Puljen administreres af FFD.

Se retningslinjer og ansøgningsskema

Ansøgningsfrist 1. marts

Sådan søger du Skoleudviklingspuljen

Skoleudviklingspuljen er delt op i pulje A og pulje B og kan søges af én højskole eller flere højskoler i forening.

Se retningslinjer og ansøgningsskema

Ansøgningsfrist 1. marts og 1. oktober.

Sådan søger du Europapuljen

Europapuljen giver midler til at udvikle og afholde større EU-aktiviteter, som involverer højskoleelever i EU-emner og som gerne retter sig mod borgere i lokalområdet.

Se retningslinjer og ansøgningsskema

Ansøgningsfrist: løbende

Sådan søger du Folkeoplysningspuljen

Folkeoplysningspuljen giver midler til højskolernes arbejde med folkeoplysende aktiviteter i lokalområderne i Danmark.

Se retningslinjer og ansøgningsskema

Ansøgningsfrist 1. marts og 1. oktober

Sådan søger du §28-midler til fælles kurser

§28-midler til efteruddannelseskurser og konferencer giver støtte til lærere eller forstandere fra en eller flere højskoler til at tilrettelægge og gennemføre kurser og konferencer. Puljen administreres af FFD.

Se retningslinjer og ansøgningsskema

Ansøgningsfrist 1. marts (og løbende, hvis der er midler tilbage)

Sådan søger du Mangfoldighedspuljen

Puljen for mangfoldighed understøtter aktiviteter, der kan medvirke til, at højskolerne får en mere mangfoldig elevgruppe, end det er tilfældet i dag.

Se retningslinjer og ansøgningsskema

Ansøgningsfrist 1. september