Søg FFD's pulje- og orlovsmidler inden 1. marts

Publiceret 22-01-2020

Overvejer du at søge midler til skoleudviklingsprojekter, folkeoplysnings- eller EU-aktiviteter i dit lokalområde, §28-midler til fælles kurser eller egen orlov, er det ved at være tid igen. Ansøgningsfrist for FFD's puljer er 1. marts.

FFD administrerer fire puljer til forskellige former for forsøgs- og udviklingsvirksomhed samt orlov til ansatte.

Ansøgningsfrist for fire af de puljer er den 1. marts

Læs om puljerne og betingelser for ansøgning:
 

Sådan søger du orlovsmidler

Drømmer du om at forfølge din egen nysgerrighed i forbindelse med efteruddannelse eller lignende, yder Undervisningsministeriet tilskud til ansatte lærere og forstanderes orlov. Puljen administreres af FFD.

Se retningslinjer og ansøgningsskema

Ansøgningsfrist 1. marts

Sådan søger du Skoleudviklingspuljen

Skoleudviklingspuljen er delt op i pulje A og pulje B og kan søges af én højskole eller flere højskoler i forening.

Se retningslinjer og ansøgningsskema

Ansøgningsfrist 1. marts og 1. oktober.

Sådan søger du Europapuljen

Europapuljen giver midler til at udvikle og afholde større EU-aktiviteter, som involverer højskoleelever i EU-emner og som gerne retter sig mod borgere i lokalområdet.

Se retningslinjer og ansøgningsskema

Ansøgningsfrist: løbende

Sådan søger du Folkeoplysningspuljen

Folkeoplysningspuljen giver midler til højskolernes arbejde med folkeoplysende aktiviteter i lokalområderne i Danmark.

Se retningslinjer og ansøgningsskema

Ansøgningsfrist 1. marts og 1. oktober

Sådan søger du §28-midler til fælles kurser

§28-midler til efteruddannelseskurser og konferencer giver støtte til lærere eller forstandere fra en eller flere højskoler til at tilrettelægge og gennemføre kurser og konferencer. Puljen administreres af FFD.

Se retningslinjer og ansøgningsskema

Ansøgningsfrist 1. marts (og løbende, hvis der er midler tilbage)

Sådan søger du Mangfoldighedspuljen

Puljen for mangfoldighed understøtter aktiviteter, der kan medvirke til, at højskolerne får en mere mangfoldig elevgruppe, end det er tilfældet i dag.

Se retningslinjer og ansøgningsskema

Ansøgningsfrist 1. september