”De ville ikke have valgt højskolen, hvis ikke det var for mangfoldighedsprojektet.”

Publiceret 09-08-2020

35 af landets højskoler er allerede i gang med at højne mangfoldigheden på skolen med midler fra mangfoldighedspuljen. Skal din højskole være den næste? Så søg mangfoldighedspuljen inden den 1. september.

Nordjyllands Idrætshøjskole gennemfører et projekt med støtte fra FFDs Mangfoldighedspulje, hvor formålet er at få en bredere elevgruppe på højskolen, så den i højere grad afspejler befolkningssammensætningen i Danmark. Deres fokus har været på unge uden ungdomsuddannelse. Foto: Nordjyllands Idrætshøjskole

Nordjyllands Idrætshøjskole har fokus på unge uden ungdomsuddannelse

På Nordjyllands Idrætshøjskole er formålet at få en bredere elevgruppe på højskolen, så den i højere grad afspejler befolkningssammensætningen i Danmark. Deres fokus har været på unge uden ungdomsuddannelse, da de har haft gode erfaringer med at have den gruppe af elever på højskolen.

”De har typisk ikke selv økonomi til at komme på højskole, og måske er der heller ikke tradition for højskoleophold i deres familie, så de har ikke nødvendigvis kendskab til højskolebevægelsen," siger forstander Eva Terp-Hansen om udfordringerne med at få denne elevgruppe på højskole. ”De ville ikke have valgt højskolen, hvis ikke det var for mangfoldighedsprojektet,” tilføjer hun.

"Det, at elevsammensætningen bliver mere mangfoldig, giver bredere perspektiver for alle elever og er med til at udvide den enkelte elevs horisont.”

Eva Terp-Hansen, forstander Nordjyllands Idrætshøjskole

Udover store personlige fremskridt for de otte elever der har deltaget i projektet og modtaget nedsat egenbetaling, fortæller Eva at ”I forhold til det samlede elevhold har det også været en fordel at have eleverne fra mangfoldighedsprojektet på højskolen. Det, at elevsammensætningen bliver mere mangfoldig, giver bredere perspektiver for alle elever og er med til at udvide den enkelte elevs horisont.”

Søg Mangfoldighedspuljen senest den 1. september

Hvis du, ønsker at opstarte eller fortsætte et mangfoldighedsprojekt på din højskole i 2021 skal I søge mangfoldighedspuljen senest 1. september 2020. Puljen er på 3 mio. kr. og uddeles både til mindre, kortvarige projekter og til større, flerårige projekter med budgetter på op til 450.000 kr.

Læs mere om mangfoldighedspuljen

Behov for vejledning og sparring?

Deltag i korte online-infomøder om FFD's puljer - se mere og tilmeld jer via linket her:
På mødet vil vi kort introducere puljerne og give en how-to-guide igennem ansøgningsprocessen. Der vil være fortællinger fra højskolekolleger, der arbejder med små og store projekter på deres højskole, og endeligt er der mulighed for at få svar på spørgsmål. Vi fokuserer på:
  • Mangfoldighedspuljen – frist 1. september
  • Folkeoplysningspuljen – frist 1. oktober og 1. marts
  • Skoleudviklingspuljen – frist 1. oktober og 1. marts

Kontakt Helle Skovmose for vejledning og sparring om ansøgning til mangfoldighedspuljen.

FFD administrerer flere puljer til forskellige former for forsøgs- og udviklingsvirksomhed samt orlov til ansatte.

Læs om puljerne og betingelser for ansøgning:

Sådan søger du orlovsmidler

Drømmer du om at forfølge din egen nysgerrighed i forbindelse med efteruddannelse eller lignende, yder Undervisningsministeriet tilskud til ansatte lærere og forstanderes orlov. Puljen administreres af FFD.

Se retningslinjer og ansøgningsskema

Ansøgningsfrist 1. marts

Sådan søger du Skoleudviklingspuljen

Skoleudviklingspuljen er delt op i pulje A og pulje B og kan søges af én højskole eller flere højskoler i forening.

Se retningslinjer og ansøgningsskema

Ansøgningsfrist 1. marts og 1. oktober.

Sådan søger du Europapuljen

Europapuljen giver midler til at udvikle og afholde større EU-aktiviteter, som involverer højskoleelever i EU-emner og som gerne retter sig mod borgere i lokalområdet.

Se retningslinjer og ansøgningsskema

Ansøgningsfrist: løbende

Sådan søger du Folkeoplysningspuljen

Folkeoplysningspuljen giver midler til højskolernes arbejde med folkeoplysende aktiviteter i lokalområderne i Danmark.

Se retningslinjer og ansøgningsskema

Ansøgningsfrist 1. marts og 1. oktober

Sådan søger du §28-midler til fælles kurser

§28-midler til efteruddannelseskurser og konferencer giver støtte til lærere eller forstandere fra en eller flere højskoler til at tilrettelægge og gennemføre kurser og konferencer. Puljen administreres af FFD.

Se retningslinjer og ansøgningsskema

Ansøgningsfrist 1. marts (og løbende, hvis der er midler tilbage)

Sådan søger du Mangfoldighedspuljen

Puljen for mangfoldighed understøtter aktiviteter, der kan medvirke til, at højskolerne får en mere mangfoldig elevgruppe, end det er tilfældet i dag.

Se retningslinjer og ansøgningsskema

Ansøgningsfrist 1. september