Til Folkemødet med verdensmålsinstallation

Publiceret 27-05-2019

FOLKEMØDE Elever fra Den Skandinaviske Designhøjskole bygger en installation, som de tager med på Folkemødet. Arbejdet med ”Verdensmål Kuglen” skal lære eleverne at arbejde konkret med FN’s
bæredygtighedsmål.

Af Merete Østergaard, forstander på Den Skandinaviske Designhøjskole

Den 8. januar 2019 skriver Steen Hildebrandt i en kommentar i Mandag Morgen:

“Vi skal være troværdige og realistiske omkring FN’s verdensmål, men vi skal også i gang. Og det behøver faktisk ikke være så svært.”

Alligevel er de fleste lande stadig bagud i forhold til at realisere de 17 mål. Vi har på Den Skandinaviske Designhøjskole som erklæret mål, at vores elever skal have kendskab til FN’s verdensmål.

Ændrer det noget? Gør projektet en forskel? Det ved vi ikke, men vi ved, at vi ikke ændrer på noget ved at lade være.

Merete Østergaard

De skal kunne forholde sig til målene både i en lokal og global kontekst, og de skal meget gerne kunne se sig selv bidrage til at nå målene. Det er ikke en nem opgave, men det er en vigtig opgave. Derfor går vi til opgaven med stor ydmyghed, men vi tror på det og på, at vi med projektet kan bidrage til “A New World”.

I projekter som dette kan man med fuld berettigelse stille spørgsmålene: Ændrer det noget? Gør projektet en forskel? Det ved vi ikke, men vi ved, at vi ikke ændrer på noget ved at lade være. Og det er også det mindset, vi med “A new World” gerne vil plante hos vores elever.

Ord, refleksioner, installation

Produktionen af “Verdensmål Kuglen” er en væsentlig del af projektet, men elevernes evne til at reflektere og skabe abstraktioner indgår også som et vigtigt element. Den enkelte elevs refleksioner og abstraktioner skal derfor ekspliciteres i ord og billeder som en del af det samlede arbejde med FN’s verdensmål.

Projektet har derfor ikke alene karakter af at udvikle en pædagogisk praksis for at lade eleverne komme frem til et mål, men det er et udviklingsprojekt, hvor proces og produkt væves sammen i undervisningen, i de fælles og de individuelle mål og i de produktioner, som tilsammen kommer til at udgøre ”Verdensmål Kuglen”.

Vi udfordrer vores praksis

Projektet bygger på vores anvendte praksis, hvor læring og tilegnelse af ny viden sker gennem det at producere. Vores erfaring er, at elevernes faglige forståelse og kompetencer øges, når vi bygger i værkstederne og ikke kun er i samtalen og diskussionen.

Det er væsentligt for udviklingsprojektet “A New World”, at det i form og indhold generer viden ind i vores pædagogiske praksis om, hvad der sker med forståelsen af og indsigter i de 17 verdensmål, der er beskrevet med ord, når de over refleksioner og abstraktioner med greb og metoder fra arkitekturen skal konkretiseres til “Verdensmål Kuglen”.

En installation som kan rumme forskellighed i konkretiseringen af de enkelte mål, men som også skal fremstå som en samlende installation. Det stiller krav både til den pædagogiske ramme for projektet og elevernes evne til at arbejde sammen om at nå egne og fælles mål.

Højskolen ud af højskolen

Med projektet ønsker vi også at række ud til andre end eleverne. Derfor er planen, at både ”Verdensmål Kuglen” og de ekspliciterede refleksioner bliver en del af Ungdomshøjen på Folkemødet på Bornholm Til Folkemødet med verdensmålsinstallation FOLKEMØDE Elever fra Den Skandinaviske Designhøjskole bygger en installation, som de tager med på Folkemødet.

Arbejdet med ”Verdensmål Kuglen” skal lære eleverne at arbejde konkret med FN’s bæredygtighedsmål. Af Merete Østergaard, forstander på Den Skandinaviske Designhøjskole 2019. Der skal de bidrage til indsigt, viden og reflek - sioner over betydningen af FN’s verdensmål og være katalysator for et antal workshops, som vi afholder på Ungdomshøjen.

Efter Folkemødet har vi planer om en turné med ”Verdensmål Kuglen” rundt på højskoler, efterskoler og virksomheder og gentage undervisningsforløbet i en komprimeret form. Og på den måde give vores lille bidrag til opfyldelse af FN’s Verdensmål inden 2030.

Sådan skal den se ud

Verdensmål Kuglen bliver en illumineret og roterende installation, som kan opleves som et værk, og som sammen med 17 refleksionsplancher om verdensmålene bidrager til beskuerens egen refleksion og til at deltage i en workshop. 
 

Støttet af FFD's puljer

Projektet ”Verdensmål Kuglen” er støttet af Skole- og Folkeoplysningspuljen.

Der uddeles årligt ca. 700.000 kr. via Skoleudviklingspuljen og ca. 1.000.000 kr. via Folkeoplysningspuljen. Alle højskoler kan søge midler. Alle højskoler har også mulighed for at deltage på Folkemødet sammen med FFD.

I 2018 samarbejdede de frie skoler og DUF for første gang om Ungdomshøjen på Folkemødet, hvor vi giver rum for nye debatformer og et hænge-ud-sted for unge.

FN’s bæredygtighedsmål er centrale indsatsområder for både Folkemødet og arbejdet i højskolebevægelsen omkring Højskolernes Bæredygtighedsnetværk.

Se mere på: