Ungdomshøjen - et sted at mødes

UNGDOMSHØJEN – et sted at mødes

EfterskolerneFriskolerneDansk Ungdoms Fællesråd og Højskolerne står bag UNGDOMSHØJEN i samarbejde med Folkemødeforeningen.

PROGRAM

Se programmet for Ungdomshøjen på Folkemødet 2023

 

KONCEPT FOR UNGDOMSHØJEN

ARRANGØRER

Højskolerne, Efterskolerne, Friskolerne og Dansk Ungdoms Fællesråd i samarbejde med Folkemødeforeningen.

Som paraplyorganistationer repræsenterer arrangørerne børn og unge i forhold til uddannelse og interessevaretagelse.

Ungdomshøjen er støttet af Nordea-Fonden

TOVHOLDER

Jakob Clausager Jensen
jcj@efterskolerne.dk - M: +45 22361153

PLACERING

(A8) Danchells Anlæg, Strandvejen 1, Allinge (højen ved siden af Højskolernes Folkekøkken)

 

BAGGRUND

Den ungdompolitiske dagsorden er ikke særlig fremtrædende på Folkemødet. Folkemødeforeningen og arrangørerne ønsker med Ungdomshøjen, at skabe et rum for unges stemme, udfoldelse og demokratiske samtale.

Tanken er ikke at lave et isoleret sted, som kun er til og for unge, men at skabe et frit og eksperimenterende rum for unges udfoldelse til inspiration for alle andre på Folkemødet. 

Formål med Ungdomshøjen

  • Ungdomshøjen giver unge et hjem på Folkemødet
  • Ungdomshøjen skaber et mødested med indhold, et sted hvor unge kan møde unge
  • Ungdomshøjen giver en platform til de unge, der ikke selv har en stærk stemme
  • Ungdomshøjen styrker unges demokratiske selvtillid
  • Ungdomshøjen tilbyder refleksion over de mange input, man får på Folkemødet
  • Ungdomshøjen har en stærk synergi til Ungdomscampen
  • På Ungdomshøjen er det de unge, der definerer dagsordenen, og giver mikrofonen videre til andre unge og til voksne
  • Ungdomshøjen er for og til unge, og alle andre som har en interesse i det, der fylder hos unge
  • På Ungdomshøjen er der fokus på bæredygtighed og verdensmålene
  • Ungdomshøjen er også et sted til afslapning og ro i en god atmosfære og med en smuk udsigt

Målgruppe

14-25-årige. Med den nedre grænse ønsker vi, at have broen fra barn til ung med i målgruppen.