Lærerkonferencen

Hvert år i uge 11 i marts måned afholdes "Lærerkonferencen - sammen om at være højskolelærer", hvor højskolelærere fra hele landet mødes over to dage.

Lærerkonferencen er et frit mødested for alle landets højskolelærere, hvor der er tid og rum til at tale om og dele erfaringer om livet som højskolelærer. I løbet af konferencens to dage vil der være rig mulighed for at få inspiration til egen undervisning, diskutere pædagogisk praksis, danne faglige netværk og få et udvidet kendskab til højskolebevægelsen. Dagene vil veksle mellem fælles oplæg og diskussioner, praksisrettede værksteder, fest og fællessang.

Lærerkonferencen 2023
Det er besluttet af FFD's bestyrelse, at Lærerkonferencen afholdes torsdag og fredag i uge 11 hvert år, så det er muligt at planlægge efter det.

Næste Lærerkonference er derfor fra torsdag d. 16. marts - fredag d. 17. marts 2023.