Forårsmødet

Hvert år i uge 11 i marts måned afholdes Forårsmødet, som tidligere var en "Lærerkonferencen", hvor højskolefolk fra hele landet mødes over to dage.

Forårsmødet samler flere faggrupper, der arbejder med det pædagogiske område, til en fælles højskolepædagogisk konference.

Forårsmødet er derfor et kombineret møde for lærere, FFD-medlemmer, viceforstandere og forstandere.

I løbet af konferencens to dage vil der være rig mulighed for at få inspiration til egen undervisning, diskutere pædagogisk praksis, danne faglige netværk og få et udvidet kendskab til højskolebevægelsen. Dagene vil veksle mellem fælles oplæg og diskussioner, praksisrettede værksteder, fest og fællessang.

Forårsmødet i uge 11
Det er besluttet af FFD's bestyrelse, at Forårsmødet afholdes torsdag og fredag i uge 11 hvert år, så det er muligt at planlægge efter det.