Lærerkonferencen

Hvert år i november afholdes "Lærerkonferencen - sammen om at være højskolelærer", hvor højskolelærere fra hele landet mødes over to dage.

Lærerkonferencen er et frit mødested for alle landets højskolelærere, hvor der er tid og rum til at tale om og dele erfaringer om livet som højskolelærer. I løbet af konferencens to dage vil der være rig mulighed for at få inspiration til egen undervisning, diskutere pædagogisk praksis, danne faglige netværk og få et udvidet kendskab til højskolebevægelsen. Dagene vil veksle mellem fælles oplæg og diskussioner, praksisrettede værksteder, fest og fællessang.

Lærerkonferencen 2022
I år afholdes Lærerkonferencen fra torsdag d. 24. november - fredag d. 25. november.