Dialogmøder

Regionale dialogmøder for vejledere om, hvordan man kan samarbejde om udfordringerne i uddannelsessystemet.

Mød dine vejlederkolleger til FFDs dialogmøder

Hvert år inviterer FFD repræsentanter fra hele det videregående uddannelsessystem, studievalgsvejledere, UU-vejledere, e-vejledere og højskolevejledere til to regionale dialogmøder om, hvordan man gennem bredt samarbejde kan arbejde med udfordringerne i det danske uddannelsessystem.

Aktuelle tematikker

Hver gang struktureres og planlægges møderne ud fra helt aktuelle temaer i uddannelsesdebatten. Tidligere temaer omfatter "Det svære valg", "Køn og kønsidentiteter" og "Ensomhed".