Obligatorisk arbejdsmiljøkursus

Højskoler i Danmark har alle en sådan størrelse, at den lovpligtige arbejdsmiljøorganisation skal være organiseret på højskolen. Det er ledelsens opgave at oprette arbejdsmiljøorganisationen.

Frie skolers lærerforening udbyder i samarbejde med de øvrige frie skoleforeninger den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse til ledere og valgte arbejdsmiljørepræsentanter.

Frie skolers lærerforenings arbejdsmiljøuddannelse tager udgangspunkt i det særlige kostskolemiljø der findes på f.eks. højskoler og efterskoler.

Der kan læses mere om uddannelsen og ske tilmelding her.

For at opnå vikardækning fra FFDs vikarpulje skal der være 22 timers undervisning fordelt ligeligt over 3 dage.