Forstandermøde

Kursus for højskoleforstandere.

To gange årligt samles forstandere til erfaringsudveksling, uddannelse og kursus.

Se programmet for seneste møde