Afholdte kurser

Har du brug for at afdække mulighederne for vikardækning, kan du finde programmer for tidligere kurser, på listen herunder.

2023

Forår

Onlinemøde - sådan søger ud midler til skoleudvikling, mangfoldighed og folkeoplysning
Kursus for nye forstandere - OPFØLGNINGSDAG
Grundkursus i vejledning på højskoler
Energikonference
Styrk din højskolestemme i debatten - Højskolernes mediekurser
Onlinemøde: Introduktion til Højskolestipendiet + erfaringsudveksling
Kursus for nye lærere 2023
Lærerkonferencen 2023
Forstandermøde
Medlemsmøde
Dialogmøde for vejledere - Sjælland
Dialogmøde for vejledere - Århus
Frirummets debatpilotuddannelse 30.- 31. marts 2023
Onlinemøde: Intriduktion til Højskolestipendiet + Mangfoldighedspuljen
Skoleindkøbs medlemsmøde
People's Future Lab 2023
Viceforstandermøde
Møde for højskolernes revisorer

2022

Efterår

Samvær og seksuel dannelse - et digitalt temamøde om lovgivning, kultur og offentlighed
Online-møde: Sådan søger du midler til skoleudvikling, mangfoldighed og folkeoplysning
Kursuseftermiddag for bestyrelsesformænd og næstformænd, forstandere og viceforstandere
Syng, spis og snak - Seminardag
Møde for højskolernes revisorer
Kursuseftermiddag for bestyrelsesformænd og næstformænd, forstandere og viceforstandere
Kursuseftermiddag for bestyrelsesformænd og næstformænd, forstandere og viceforstandere
Online-møde: Sådan søger du midler til skoleudvikling, mangfoldighed og folkeoplysning
Inspirationsworkshop: Politik & Poesi
Medlemsmøde - Det bæredygtige arbejdsliv II
Mentorkursus 2022; 3 dage: 6/9.-7/9 + 27/9
Frirummets netværksmøde for debatpiloter
Kursus for nye forstandere 2022 - 7.- 8.- 9. september 2022
Frirummets netværksmøde for debatpiloter
Energikonference
Frirummets Debatpilotuddannelse 2022 - Brogården
FFD's årsmøde og generalforsamling 
Onlinemøde: Introduktion til Højskolestipendiet
Frirummets fællesdag 2022
Onlinemøde: Introduktion til Højskolestipendiet
Teksten er til at tale om
Højskolernes bæredygtighedsseminar #8
Kommunikationsseminar
Lederudviklingsforløb for forstandere og viceforstandere
Energikonference
Sekretær- og forretningsførerkusus 
Forstandermøde

Forår

Introduktion til bestyrelsesarbejde
Onlinemøde: Foreningens puljer
Netværksmøde for vejledere om kvote 2
Seminar om sekusel dannelse + medlemsmøde
Dialogmøde for vejledere - Sjælland
Frirummets Debatpilotuddannelse 2022
Dialogmøde for vejledere - Jylland
Skoleindkøbs medlemsmøde
Forstandermøde
Hvordan får vi en mangfoldig udenlandsk elevgruppe
Regionalt aftenmøde om bæredygtig dannelse - Brenderup højskole
Regionalt aftenmøde om bæredigtig dannelse - Krabbesholm højskole
People's Future Lab - May Seminar
Kursus i psykisk førstehjælp til unge
Viceforstandermøde
Energikonference 
Regionalt aftenmøde om bæredygtig dannelse - Gerlev Idrætshøjskole
Køkkenkursus: det bæredygtige/kreative køkken
Temadage om korte kurser og de voksende seniorårgange
Forstandermøde om indholdsplaner
Infomøde om Erasmus+ tilskud til rejseaktiviteter 
Højskolerne på Folkemødet 

2021

Efterår

Online-møde: Foreningens puljer - sådan søger du midler til skoleudvikling, mangfoldighed og folkeoplysning
Syng, spis og snak - seminardag
Netværksmøde for vejledere #2
Mentorkursus 2021; 3 dage: 31/8.-1/9 + 20/9
Online-kursus i brug af CO2-beregningsværktøj for kostskoler
Kursus i Psykisk førstehjælp 15. - 16. september
Folkehøjskolernes rolle i demokratiudviklingen - Nordisk højskolekonference (aflyst)
Debatpilotuddannelse
FFD's årsmøde og generalforsamling 2021
Dialogmøde for vejledere - Sjælland
Den nye højskolesangbog (aflyst)
Skoleindkøbs medlemsmøde 2021
Dialogmøde for vejledere - Jylland
Opfølgningsmøde for nye forstandere
Kursus for nye lærere del 1: Introduktion til Folkehøjskolernes Forening (online)
Kommunikationsseminar
Netværksmøde for vejledere #3 - online
Sekretær- og forretningsførerkursus 2021
Forstandermøde Comwell 

Forår

Åndline højskoleforedrag "Det kreative nej" v. Lene Tanggaard
Højskolepædagogisk uddannelse (HPU) 2021-2022
Online-møde: Foreningens puljer - sådan søger du midler til skoleudvikling, mangfoldighed, folkeoplysning o.a
Åndline Højskoleforedrag #2: Tendenser i ungdomslivet anno 2021 v. Noemi Katznelson   
Kursus for nye forstandere (aflyst) 
Kursus for nye forstandere DEL 1 (online møde)
Åndline Højskoleforedrag #3: Utilstrækkelig v. Christian Hjortkjær
Online sparring om højskole og natur
Åndline Højskoleforedrag #4: Pissedårlig højskolepædagogik v. Alexander Von Oettingen
Netværk for vejledere: Opstartsmøde
Højskoleambassadør 2021
Debat: Er højskolerne woke? Skal de være det?
Mangfoldighed, målgrupper og meget mere: Seminar 1 - Elever med etnisk minoritetsbaggrund på højskole
Kursus for nye forstandere DEL 2
Åndline Højskoleforedrag #5: Den uprofessionelle højskolerlærer v. Rasmus Kolby Rahbek (aflyst)
Mangfoldighed, målgrupper og meget mere: Seminar 2 - Elever med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser på højskole
Netværksmøde for vejledere #1
Debatpilotuddannelse
Højskolernes Folkemøde på hjul - Krogerup
Tekstilunderviser netværksmøde (lærerinitieret)
Mangfoldighed, målgrupper og meget mere: Seminar 3 - Elever fra erhvervsuddannelser på højskole (aflyst)

2020

Efterår

Skoleindkøb ONLINE: Ny fødevareaftale med AB/BC Catering
Skoleindkøb ONLINE: Ny fødevareaftale med AB/BC Catering
Højskolen som særlig skoleform
KOMIT - nyheder og lønafstemning 
Åndline lærermøde: "Man binder os på mund og hånd..."
Forstandermøde 2020  - online møde
Forstandermøde efterår 2020 AFLYST
Kursus for viceforstandere - højskoleledelse i en krisetid AFLYST
Sektretær- og forretningsførerkursus 2020 online webinar
Sekretær - og forretningsførerkursus 2020 AFLYST
Studierejse til USA - højskole på amerikansk AFLYST
Kommunikationsseminar AFLYST 
Online møde for medarbejdere der varetager optag og administration med udenlandske elever
Højskolernes bæredygtighedsseminar #6
Mentorkursus 2020: 3 dage 29.-30/9 + 27/10
FFD's årsøde og generalforsamling
Højskolerne til Copenhagen Pride AFLYST
Online-møde: Foreningens puljer - sådan søger du midler til skoleudvikling, mangfoldighed, folkeoplysning o.a
Online-møde: Foreningens puljer - sådan søger du midler til skoleudvikling, mangfoldighed, folkeoplysning o.a

Forår 

Online-møde: Mangfoldighed på højskolerne - info om mangfoldighedspuljen
Højskolerne på Folkemødet - Højskolecamp og bus AFLYST
Online-møde: Mangfoldighed på højskolerne - info om mangfoldighedspuljen
Højskolernes Klimakonvent 2020 AFLYST
International dag 2020 AFLYST
Dialogmøde for vejledere - Jylland AFLYST
Dialogmøde for vejledere - Sjælland AFLYST
Forstandermøde forår 2020
Kursus for nye lærere 
Højskolernes topmøde 2020- Bevægelsens unge stemmer
Kursus i psykisk førstehjælp
Kursus for nye forstandere
Aftenmøde om højskolernes bæredygtighedsnetværk og mulighederne i FFD's puljemidler

 

2019

Efterår

Lærerkonferencen 2019
Medlems- og forstandermøde
Sekretær- og forretningsførerkursus 
Pro kursus
Højskolernes bæredygtighedsseminar #5
Kommunikationsseminar 
International Folk High School Summit 2019
Workshop: Højskolernes kommunikation 2020- (18. sep.)
Opfølgningsmøde for nye forstandere
Workshop: Højskolernes kommunikation 2020- (10. sep.)
Forretningsførerkursus modul 3
Workshop: Højskolernes kommunikation 2020-(9. sep)
Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) 2019-2020
Mentorkursus 2019
Højskolerne til Copenhagen Pride 2019

Forår

Højskolerne på Folkemødet - bustransport
Højskolerne på Folkemødet - ungecamp
Kursus for nye højskolelærere
Regionalt aftenmøde - Kollegial sparring til DIN undervisning om bæredygtighed - Nordfyns Højskole
Orienteringsmøde om den nye ferielov 
Kursus for viceforstandere
Forretningsførerkursus - modul 2
Regionalt aftenmøde - Kollegial sparring til DIN undervisning om bæredygtighed - Mariager Højskole
Regionalt aftenmøde - Kollegial sparring til DIN undervisning om bæredygtighed - Roskilde Festival Højskole  
FFD's årsmøde og generalforsamling 2019
Dialogmøde for vejledere 2019 - Jyllandsmøde
Forstandermøde forår 2019
Skoleindkøbs medlemsmøde
Dialogmøde for vejledere 2019 - Sjællandsmøde 
Forretningsførerkursus modul 1
Højskolernes Topmøde 2019 - Hvordan skaber vi en mangfoldig højskole?
International dag 2019
Fyraftensmøde om arrangement for højskolelærere 2019 (Jylland)
Fyraftensmøde om arrangement for højskolelærere 2019 (Sjælland)
Bestyrelseskonference 2019
Regionalt Aftenmøde - Bæredygtighedsnetværket og FFDs puljer
Regionalt Aftenmøde - Bæredygtighedsnetværket og FFDs puljer
Regionalt Aftenmøde - Bæredygtighedsnetværket og FFDs puljer
Køkkenkursus

2018

Efterår

Aftenmøde om Bæredygtighedsnerværket og FFDs puljemidler
Medlems- og forstandermøde
Kursus for nye forstandere
Sekretær- og forretningsførerkursus
PRO kursus
Lederkursus - Del 3
Kommunikationsseminar
Bæredygtighedsseminar
Studietur til Bruxelles
Naturfagligt Netværk
Opfølgningsmøder på persondataforordningen - Vejle
Opfølgningsmøder på persondataforordningen - Kbh
Mentorkursus 2018
Højskolerne til Copenhagen Pride 2018

Forår

Lærermødet 2018
Højskolerne på Folkemødet - Højskolecamp og bus
Viceforstanderkursus 2018
Førstehjælp i søsport og ombord på mindre fartøjer
FFD's årsmøde og generalforsamling 2018
Bæredygtighedsseminar
Seminar om livsmestring, trivsel og mental sundhed på folkehøjskoler i Norden
Møde om persondataforordningen 2
Debatpilotuddannelse #8
Nordiska folkhögskolerådets vårkonferens 10-11 april 2018
Møde om persondataforordningen 1
Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) 2018, modul 2b
Forstandermøde - foråret 2018
Dialogmøde for vejledere 2018, Jyllandsmøde
Lederkursus 2017-2018 for forstandere og viceforstandere 2B
Lederkursus 2017-2018 for forstandere og viceforstandere 2A
Dialogmøde for vejledere 2018 – Sjællandsmøde
Møde for kombinerede høj- og efterskoler
Bestyrelseskonference 2018
Kunstlærernetværk 2018
Skoleindkøbs medlemsmøde
Musiklærernetværk
Højskolernes Topmøde – Vil du være med til at udbrede højskoleånden
International dag 2018
Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) 2018

2017

Efterår

Lærerkonference 2017 (7.-8. november)
Sekretær- og forretningsførerkursus (26.-27. oktober)
Kommunikationsseminar 2017 (11. oktober)
Lederkursus 2017-2018 for forstandere og viceforstandere (10.-12. oktober)
PRO kursus (3.-4. oktober)
Mentorkursus 2017 (26.-27. september + 10. oktober)
Arbejdsmøde om Erasmus+ projekter (25. september)
Pædagogisk praksis i et interkulturelt læringsmiljø: Det mellemfolkelige møde (6.-7. september)

Forår

Dannelse i skolen - Lærermødet 2017 (3.-7. juli)
Højskolerne og FN's Bæredygtighedsmål (4.-5. april)
Dialogmøde København (28. marts)
Dialogmøde Jylland (30. marts)
Bestyrelseskonference (11.-12. marts)
Psykisk førstehjælp (8.-9. marts)
Kursus for viceforstandere (2.-3. marts)
Netværksmøde for musiklærere (23.-24. februar)
Det internationale arbejde på højskolen (7. februar)
Kursus i psykisk førstehjælp (17.-18. januar)

2016

Efterår

Højskolepædagogik og bæredygtighed 2.0 (13.-14. september)
Mentorkursus (21.-22. september + 4. oktober)
Lærerkonference (16.-17. november)
Udviklingsseminar om flygtninge på højskole (24. -25. oktober)
Forstandermøde/Uddannelsesdag (24.-25. november)