Thor West Nielsen
Chefkonsulent
Rådgivning

Rådgivning om love, regler og økonomi. Sekretær for bestyrelsen.