Teaterhøjskolen Rødkilde "Musik og teater i Stege - 750 års købstads jubilæum"

Som fejring af Steges 750 år som købstad, vil højskolen , sammen med en række lokale organisationer og foreninger, skabe en række aktiviteter såvel på Teaterhøjskolen Rødkilde som i Stege by.

Formål:

At synliggøre den dannelsestradition der findes på Teaterhøjskolen Rødkilde  for lokalbefolkningen og de turister der lægger vejen forbi stege. Samt at bruge teater og musik, som folkeoplysende aktiviteter i bybilledet. Anledningen er Steges 750 års jubilæum som købstad.

Projektbeskrivelse:

1) Vi vil skabe et sangkor med elever og lokalbefolkning som skal gøre ånden på Rødkilde mere synlig igennem sang, samtale og samvær. Det er meningen at koret skal give flere koncerter i Stege by i løbet af forår og forsommer.

2) Vi vil skabe en forestilling (totalteater/serveringsteater) over byens 750 årige historie, såvel midt i Stege by som en sammenhængende aktiviteter med skole, kirke, Handelstandsforening, Filmskolen, Kunsthal 44, House of Møn, m.fl.

3) Fortælleforløb for skoleklasser og ældrecentre i foråret og efteråret 2018.

Formidling:

Ud over rapporten til FFD, laver vi optagelser af aktiviteterne. Forventes vist i Stege Bio.

Kontakt: Franz Hoyos  franzhoyos@rodkilde.dk

Bevilliget beløb: 44.000 kr.

Læs evalueringen her