Projekter i 2017

Læs om og bliv inspireret af de projekter, der har fået bevilling fra folkeoplysningspuljen i 2017.

15 projekter fik bevilliget puljemidler i  2017

Projekterne i denne runde er mangfoldige og repræsenterer: reformationsfejring, generationsmøde, inddragelse af børn og unge, integrations initiativ, folkeoplysning gennem blaffererfaringer, nye højskoleformer, bæredygtigheds initiativer,synge og spisearrangementer for nye målgrupper, mellemøstlig litteraturfestival, digitalisering af foredrag ogmorgensamling og musik og teater på gaden.

Læs mere om projekterne

Formål:

Højskole og DFUNK deler en fælles vision om, at personlige møder er afgørende for mellemmenneskelig forståelse og god integration. Derfor vil vi med DFUNK Sommerhøjskole skabe et konkret projekt, hvor unge på tværs af kulturelle baggrunde mødes og udveksler erfaringer og livsanskuelser. 

Se mere om projektet

Formål:

1. At skabe et oplysende møde mellem højskoleelever og lokale.
2. At åbne højskolen ud i lokalsamfundet som en dynamisk medspiller.
3. At opbygge et konkret samarbejde mellem Bredsten kirke, Balle Valgmenighed og Engelsholm Højskole, som tre lokale partnere, der arbejder med folkelig oplysning og dannelse.

Se mere om projektet

Formål:

At højskolen står for sin egen scene med flere arrangementer, som på forskellig vis skaber møder mellem eleverne og borgere fra lokalområdet. Eleverne bliver involveret i afvikling, optræden og dokumentation af arrangementerne.
At højskolen viser sig som en synlig kulturel og samfundsengageret aktør i lokalsamfundet.
At vise højskolens virke frem gennem elevmedvirken i form af afvikling af arrangementer, oplæsning ved elever fra Forfatterværksted, optræden ved elever fra Vokal performance og dokumentation af festivalen ved elever fra journalistik og foto.

Se mere om projektet

Formål:

Projektet har til formål at oplyse om baggrunden for reformationens indførelse i Danmark og hvilken betydning, den har haft på religion, og samfund i dag. Projektet vil via oplæg, teater og et middelaldermarked giver højskoleelever, skoleelever og andre besøgende et indblik de historiske hændelser omkring reformationen og hvad der var på spil.

Se mere om projektet

Formål:

Rødding Højskole vil i samarbejde med Blaffernationen lade eleverne undersøge Danmarkskanonen fra Vejkantsdanmark i samarbejde med lokalbefolkningen i Rødding. Det alternative læringsrum er blafferbilerne, hvor et mere mangfoldigt udsnit af danskerne findes. Eleverne vil efterfølgende pba af deres udforskning i Vejkantsdanmark præsentere en kunstnerisk genfortolkning og/eller deres bud på en alternativ Danmarkskanon gennem en udstilling og en fernisering på Rødding Bibliotek, som er åben for hele byen. Gennem fx podcasts, digte, reportager, film fra vejene, artikler osv.

Se mere om projektet

Formål:

Sprint er et oplysnings - og træningsforløb i aktivt medborgerskab og socialt iværksætteri for børn og unge. I sprint udforskes det, hvordan ideer kan blive til virkelighed. Det er et intensivt forløb, hvor en gruppe børn eller unge sammen identificerer en udfordring, de gerne vil løse i deres lokalmiljø, og hurtigt handler på den. Med den nødvendige vejledning og viljen til at skabe lokal forandring, bruges forskellige metoder til at gøre visionerne til virkelighed. 

Se mere om projektet

Formål:

Vi vil skabe debat på tværs af generationerne ved, at unge på udstillinger og ved oplæsningsarrangementer får mulighed for at diskutere deres liv, deres drømme og deres tvivl med forældre- og bedsteforældregenerationen. Vi vil give de unge en stemme. Vi vil henvende os til unge på skoler og uddannelsesinstitutioner i Skive, til deres klassekammerater, lærere og forældre. Og vi vil gennem arrangementer på højskolen, på biblioteket og rundt om i byen lægge op til en bred folkelig debat på tværs af generationerne, hvor unge og ældre kan mødes i oprigtig samtale om nogle af de grundværdier, litteraturen behandler.

Læs mere om projektet

Formål:

Projektets mål er at bidrage til at gøre landbrugsdebatten mere folkelig gennem mere nuanceret forståelse af nutidens landbrug og fremtidens muligheder i landbrug, samt gennem diverse formidlingsværktøjer at få flere til at indgår i den offentlige debat. 

Se mere om projektet

Formål:

Pop-up Højskolen - Folkemødested og centrum for kulturdemokratisk udvikling. 
Arbejdet med Pop-up Højskolen markerer realiseringen af folkehøjskolen som et kulturbåret udgangspunkt for folkelig sammenhængskraft. Et kraftcenter og et udgangspunkt for levende kultur og demokrati. Med Pop-up Højskolen udvikles en nytænkende højskole, bygget på et fundament af kulturelle møder mellem kulturer og mennesker. Pop-up Højskolen er ikke afhængig af særlige fysiske rammer, men kan slå ned overalt, i de faciliteter der findes i byen eller området. 

Se mere om projektet

Formål:

Gennem fællessang, fællesspisning og samtale/debat vil "Syng, Spis og Snak", på 10 højskoler landet over, skabe tilhørsforhold og samvær mellem mennesker der ellers ikke kommer på højskole. Der vil blive indspillet musik til 100 højskolesange og nye sange, som kan anvendes til lignende arrangementer i hjemmet, på arbejdspladser og i foreningslivet.

Se mere om projektet

Formål:

NorthLit er et nordisk og nysgerrigt udblik til verden. Den vil  fremme og udvikle folkeoplysningen, inddrage nye brugergrupper og styrke integrationen. Hvert år vil NorthLit have fokus på et brændpunkt i verden, en litteratur og nogle politiske forhold, vi gerne vil blive klogere på. I 2018 er det Mellemøsten.

Se mere om projektet

Formål:

Som fejring af Steges 750 år som købstad, vil højskolen , sammen med en række lokale organisationer og foreninger, skabe en række aktiviteter såvel på Teaterhøjskolen Rødkilde som i Stege by.

Se mere om projektet

Formål:

Gennem digitale medier, vil ”Det levende ord” afprøve nye måder at bringe højskolernes velkendte morgensamling, den personlige fortælling og højskole foredrag, ud af højskolens ramme til nye målgrupper.

Se mere om projektet

Formål:

Tro og tvivl i maleriet vil benytte billeder og ord sammen til at skabe refleksions rum og diskussions oplæg til tro, tvivl, moral i kunsten.

Se mere om projektet

Formål:

Cafe Hilleroden er et borgerdrevet mødested for højskolens og lokale unge. Her udvikles ideer og planlægges arrangementer der fremmer lokalt engagement og lærer unge at skabe folkeoplysende aktiviteter til gaven for lokalområdet.

Se mere om projektet