Grundtvigs højskole: Ordet er løs

Grundtvigs højskole er en central aktør i litteraturfestivalen Ordet er løs. Festivalen er en bred, folkelig éndags-festival med et varieret program inden for litteratur, musik, kunst og teater.

Formål:

At højskolen står for sin egen scene med flere arrangementer, som på forskellig vis skaber møder mellem eleverne og borgere fra lokalområdet. Eleverne bliver involveret i afvikling, optræden og dokumentation af arrangementerne.
At højskolen viser sig som en synlig kulturel og samfundsengageret aktør i lokalsamfundet.
At vise højskolens virke frem gennem elevmedvirken i form af afvikling af arrangementer, oplæsning ved elever fra Forfatterværksted, optræden ved elever fra Vokal performance og dokumentation af festivalen ved elever fra journalistik og foto.

Projektbeskrivelse:

Højskolen står for sin egen scene på festivalen som finder sted lørdag d. 7. oktober mellem kl. 12.00 og 21.00.

Scenen præsenterer;:
 - Litteraturen som politisk aktivisme: Forfatteren Madame Nielsen fortæller om litteraturen som politisk praksis og debatterer efterfølgende med publikum. 1 times arrangement.

 - Kunstnerisk arbejde på tværs af genrer. Højskolelærer Henrik Rasmussen interviewer digter Ursula Andkjær Olsen og en billedkunstner/musiker om at bringe kunstens mange udtryk i dialog med hinanden. 1 times arrangement.

Oplæsning ved nuværende og tidligere elever fra højskolens Forfatterværksted.

Optræden ved nuværende og tidligere elever fra højskolens Vocal Performance.

Formidling:

I forbindelse med både foromtale, løbende omtale og formidling af resultater efter festivalen, vil vi benytte os af højskolens sædvanlige platforme for annoncering og markedsføring.

• Traditionel markedsføring og omtale i nyhedsmedier (lokale og landsdækkende) samt på hjemmesider og sociale medier.
• Målgrupperettet formidling via samarbejdspartnernes kontaktflader og publikumsnetværk (læsekredse, regionens biblioteker og biblioteksklubber, lokale skrive- og sangskriverklubber og skoler og gymnasier i området).
• Inddragelse af højskolens elever inden for journalistik, foto, og grafisk design, som vil rapportere fra festivalen til Frederiksborg Amts Avis website og dokumentere festivalen i ord og billeder. 

 Bevilliget beløb: 20.000 kr.

Kontakt: henrik@grundtvigs.dk