Ollerup Gymnastikhøjskole: Demokratifestival 2016

Demokratifestival 2016 vil skabe øget engagement og deltagelse i demokratiet, samt gøre demokratiet mere inkluderende for alle.

Formål

Det overordnede formål er at skabe og vedligeholde en markant bevidsthed om de muligheder og udfordringer, som vores demokrati står overfor. Så mange mennesker som mulig skal debattere aktuelle og universelle demokratiske problemstillinger. Der skal søges svar på spørgsmålet om, hvordan vi fremover gør demokratiet mere inkluderende, så færre borgere føler sig udenfor

Projektbeskrivelse:

Min. 10 arrangementer af folkeoplysende karakter i lokalsamfundet i perioden fra 1/4 - 5/6 2016 med min. 4.000 deltagere

Gennemførelse af en demokratidag d. 4/6 2016 med deltagelse af unge, som møder ungdomspolitikere fra alle partier til debat og dialog.
Min. 1.000 unge deltager i denne debat og dialogdag.

Afholdelse af grundlovsdag d. 5/6 2016 med politiske taler, kulturelle taler og underholdning.
Min. 4.000 mennesker deltager, og at min. 2.000 af disse vil være under 25 år

Unge som ikke er politisk aktive og som ikke tager del i debatten om samfundets udvikling skal gøre interesseret i politik og samfundsudvikling.
Succeskriterium vil være, at min. 400 unge efterfølgende tilkendegiver, at de er blevet aktive inden for politik og samfundsudvikling

Unge som er politisk aktive og som tager del i samfundsudviklingen skal møde unge, som ikke er politisk aktive og ikke tager del i samfundsudviklingen med henblik på at kunne være med til at ændre på dette.
Succeskriterium vil være, at min. 200 unge efterfølgende tilkendegiver, at de vil arbejde aktivt med at gøre andre unge interesseret i politik og samfundsudvikling.

Flygtninge og asylproblematik skal være et væsentligt tema i projektet lige som socialt udstødte børn og unge skal være deltagere
Succeskriterium vil være, at der har været en sober og oplysende debat mellem unge om flygtninge og asylproblematik og at min. 100 socialt udstødte børn og unge har deltaget i denne debat.

Formidling:

Gennem avisomtale i Fyns Amts Avis og gennem omtale i TV2Fyn vil vi dokumentere, at aktiviteterne er gennemført, og gennem evaluering af projektet vil vi efterprøve, at der er opnået de ønskede resultater.
Andre skoler og andre mennesker, der arbejder med folkeoplysning, vil have glæde og gavn af formidlingen af vores projektresultater.

Bevilliget beløb:   111.800 kr.

Kontakt:               Uffe Strandby   us@ollerup.dk

Læs evalueringen her