Den Internationale Højskole: Nye Halfdansange

Nye Halfdansange skaber bred folkeoplysning om Halfdan Rasmussens mere ukendte sange gennem en fejrings koncert og udgivelse af nyt sanghæfte.

Formål

Halfdan Rasmussen ville være fyldt 100 år i 2015. Den Internationale Højskole har været særdeles aktive i styregruppen omkring Helsingør Kommunes fejring af Halfdan Rasmussens 100 år. En lang række Halfdan-aktiviteter har været afholdt i kommunen i 2015. Aktiviteter for børn, voksne og familier. Kulturinstitutioner har samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og projektet har gjort meget for sammenhængskraften i kommunen. Når Den Internationale Højskole skal stå for sidste del af den store Halfdanfejring er det dels fordi Halfdan var elev på skolen, da anden verdenskrig brød ud - og vi derfor føler en slags ejerskab til ham og hans pacifistiske tilgang til livet og forholdene på tværs af folkeslag. Vi ønsker at sætte fokus på den alvorligere del af Halfdans livsværk, da hans tekster taler så klart ind i en humanistisk tilgang til verden og hinanden. Halfdans univers åbner op for diskussioner af de store spørgsmål i tilværelsen, hvilket jo er højskolernes ærinde. Dels ønsker skolen at knytte sig tættere til lokalsamfundet og bidrage med brede folkeoplysende aktiviteter.

Projektbeskrivelse:

Med dette projekt ønsker Den Internationale Højskole at bringe en række af Halfdans livskloge og menneskevarme digte i spil i forhold til den folkelige fællessang i Danmark. Der er udskrevet en sangkonkurrence, hvis finalekoncert afvikles på Den Internationale Højskole d. 14. november 2015. Der er indsendt i alt 190 sange fra 85 forskellige komponister. Projektets overordnede mål er todelt. Dels ønsker vi at afvikle en finalekoncert på et højt kunstnerisk niveau, således at vi kan tiltrække os opmærksomhed fra de nationale medier og naturligvis det lokale opland til højskolen. Dels ønsker vi efter afviklingen af finalen at bringe de bedste 20 - 25 sange ud til et bredere publikum ved at forberede udgivelsen af et lille sanghæfte med nye Halfdansange for voksne. Et projekt, der kan komme hele højskolebevægelsen til gode.

Formidling:

Den danske medieverden vil blive indbudt til arrangementet , og der forventes stor presseomtale.
Projektet vil også munde ud i et konkret sanghæfte til udgivelse gennem højskoleforeningen eller andet forlag.

Bevilliget beløb:   34.000 kr.

Kontakt:               Søren Launbjerg   soeren@ipc.dk

Læs evalueringen her