Ubberup Højskole: LOF samarbejdet

Højskolen og LOF vil i samarbejde udvikle et tidssvarnede livsstilsforløb for en yngre målgruppe.

Formål:

I samarbejde med LOF Kalundborg vil Ubberup Højskole tilbyde et tidssvarende livsstilsforløb, som skal styrke LOF´s ”brand” i forhold til nye målgrupper. Vi ønsker at oplyse, især den yngre voksne generation, om de mange styrker/muligheder ved lokale oplysningsforbund. Give dem et alternativ til fx fitnesscentre.

Projektbeskrivelse:

Ubberup Højskole udvikler kurset som LOF Kalundborg kan anvende i deres nuværende udbud af kurser. Ubberup Højskole vil i dette projekt frikøbe egne undervisere til undervisning og efter behov gøre brug af højskolens faciliteter.

Målet er et 12 - 14 ugers aftenskolekursusforløb med undervisning i både ernæring, idræt og den mentale del af en livsstilsændring. Tilbuddets værdier bygger på glæden ved at udøve og tilegne sig viden om ernæring, idræt og psykologi. Udøve idræt og tilegne sig viden i et trygt forum, hvor der er et socialt fællesskab og gensidig respekt for egen og andres individuelle niveau.

Formidling:

Spørgeskema til deltagere. Vurdering af perspektiverne af erfaringerne i projektet med LOF. Afrapportering til FFD

Bevilliget beløb:           36.270 Kr.     

Kontakt:                         Lisbeth Trinskjær                 lisbeth@ubberup.dk