Højskolernes folkeoplysningsprojekter

Siden 2014 har FFD bevilliget penge til folkehøjskolers folkeoplysende aktiviteter i kraft af Folkeoplysningspuljen. Her finder du en kronologisk oversigt over bevilligede projekter.