Roskilde festival Højskole: ”Roskildes Nye Blafferbænk – spontan samkørsel og bæredygtig mobilitet i landsbyer”

Roskilde Festival Højskole vil, gennem samarbejde mellem Højskolen, Blaffernationen, Roskilde Festival, Roskilde Kommune samt forskellige landsbyer omkring Roskilde, udvikle og opsætte blafferbænke.

Projektbeskrivelse

Vi vil i et designforløb, hovedsageligt på vores Maker-linje, udvikle, bygge og udstille Danmarks kommende Blafferbænk. Blafferbænken skal bygges af affalds-/genbrugstræ for at sætte fokus på det enorme ressourcespild, der er i verden.

Session 1:

Baggrund – Blafferi som bæredygtig mobilitetsform
Intro til Blaffernationen, blafferi, spontan samkørsel og bæredygtig mobilitet generelt. Her får eleverne indblik i feltet, baggrunden for arbejdet med blafferi som bæredygtig mobilitetsform samt det professionelle arbejde som grønt iværksætterinitiativ.
Eleverne inddrages aktivt ift. egne transportvaner og bliver samtidigt sendt på en blaffertur ud i Vejkantsdanmark for at opleve, hvordan mobilitetsformen virker.

Session 2:

Analyse, antropologisk feltarbejde og refleksion
For at få praktisk erfaring med de helt konkrete ruter og landsbyer forberedes det praktiske feltarbejde. Eleverne skal ud og indsamle både kvalitativ og kvantitativ data på forskellige strækninger, hvor de prøver at blaffe og samkøre (Hvor lang tid står de? Hvor står de? Hvem samler op? Hvor bliver de sat af? Hvor mange lifts? Hvilke fordomme er der? Hvad er oplevelsen osv).
Udover den konkrete blaffertur skal grupperne lave interviews med borgere i landsbyerne for at få erfaring med de konkrete behov for landsbyens beboere. På blafferturene rekrutterer grupperne hver minimum én person til et interview. Der udvikles spørgeguides til interviewet samt laves baggrundsresearch på udfordringer, potentialer og effekten af spontan samkørsel og bæredygtig mobilitet.

Session 3:

Designpraksis – udvikling af idé og koncept på Blafferbænk
På baggrund af deres erfaringer udvikler eleverne idé/koncept for deres designløsning. Hvordan skal bænken se ud og skal løsningen overhovedet være en bænk? Hvad skal den kunne ud fra de behov, som borgerne i landsbyen efterspurgte. Hvilke features og USPs har løsningen?
Eleverne udvikler et færdigt designkoncept.
Her har repræsentanter fra Roskilde Kommune indvilget i at deltage med et designopdrag da kommunen teknisk set er endelig aftager af produkterne, som eleverne udvikler.

Session 4:

Indsamling af affalds- og genbrugstræ samt bygning af Blafferbænk
Fortællingen om affaldstræet er vigtig. Derfor skal eleverne selv ud og indsamle affaldstræet både på byggepladser og i containere rundt omkring i byrummet.
Når materialerne er i hus bygges bænkene ud fra elevernes designkoncepter.

Session 5:

Udvikling af kampagne- og formidlingskoncept til eventet på RF20
Vi udvikler kampagnen, som skal rulle op til festivalen og under. Hvordan skal deltagerne interagere med Blafferbænkene hver især og samlet på RF20? Hvordan formidles budskabet om den bæredygtige mobilitet og den spontane samkørsel og blafferpraksissens sociale gevinster samt landsbyerne potentialer og udfordringer. Konkret udvikler eleverne kampagnedesigns med eventidé, formater for formidling (digitalt og fysisk) samt evalueringsdesign (hvad vil vi have ud af eventet).

Session 6:

Præsentation af design- og formidlingskoncept for eksterne partnere
Alle eksterne partnere inviteres til en pitchpræsentation af bænkene i et såkaldt Worldcafé format. Deltagerne vil være repræsentanter fra Roskilde Kommune, Roskilde Festival, Lokalrådene, borgere fra landsbyerne (rekrutteret på blafferturene), MOVIA, partner fra byggebranchen, andre elever fra RoFH og andre relevante interessenter (fx medier og politikere).

Formidling

Partnerskabskommunikation på sociale medier:

Presse

Blaffernationen har i sine mange projekter været godt dækket op af medier, så vi vil også gøre en indsats for at få dækket vores aktiviteter med både lokale og landsdækkende medier. Vi vil få TV2 Lorry ud til præsentationseventet og på RF20. Desuden vil vi forsøge at få både trykte, radio og TV-medier med med vinklen om det unikke partnerskab mellem en højskole og diverse eksterne partnere.

Samlet facebookevent for kampagne og udstilling på RF2020:

Blaffernationen:

Der vil blive oprettet en projektside på Blaffernationens hjemmeside, hvor alle projektets resultater vil blive samlet og formidlet. Den vil tilmed blive linket til fra Roskilde Kommunes side på Blaffernationens hjemmeside. Her er der plads til elevernes historier, geografiske placeringer i landsbyerne, events på RF20 samt opsamling af diverse medieklips.

Bevilliget beløb:109.657 kr.

Kontakt: Nikolaj Hansen nikolaj.hansen@rohf.dk