Marielyst Højskole: Kvindfolkemødet 2016

Kvindfolkemødet gør højskolen til omdrejningspunkt for en række lokale aktiviteter og samarbejder til stor glæde for lokalområdet.

Formål:

Det overordnede formål er at skabe en ny tradition på Falster med Højskolen som omdrejningspunkt. Kvindfolkemødet. 14 dage omkring Grundlovsdag, hvor skolen markerer sig i lokalsamfundet som centrum for et event, der involverer hele området og en række samarbejdspartnere. Det er Folkemødet på Bornholm, der er forbilledet.

Projektbeskrivelse.

Konkret handler det om at bygge videre på de meget gode, men spæde erfaringer fra sidste år, med at arbejde sammen og skabe merværdi til et udkantsområde i fællesskab.
Højskolen markerer sig som det kulturelle samlingspunkt - DGI bidrager med fysisk aktivitet "kvindeløb", Guldborgsund kommunes naturvejleder med viden og cykelture, de erhvervsdrivende bakker op med små events osv. osv. Alt i alt et "Kvindfolkemøde" med stort grundlovsmøde i højskolens park, en mængde foredrag og andre aktiviteter.
Succeskriterierne fra sidst år med, at alle bidrager med initiativ og penge blev opnået i lille målestok. I år tegner det til, at mange flere deltager med initiativ og forhåbentlig også penge.
Succeskriteriet er at turister,lokale og sommerhusejere, bliver så begejstrede at "Kvindfolkemødet" bliver en tradition og et trækplaster for Guldborgsund Kommune.

Formidling:

Kvindfolkemødet fik allerede sidste år en hjemmeside
www.kvindfolkemødet.dk og har også en facebookside.
Der blev af lokale fotografer taget billeder til hver eneste event, som blev lagt op på facebooksiden samme eller næste dag. Det agter vi at gøre igen i år.
Vi har altid stor opbakning fra lokale medier: DR Sjælland, TV2 ØST og Lolland Falsters Folketidende. De vil garanteret fortælle om "Kvindfolkemødet".
Vi skriver også en evaluering og der er ingen tvivl om, at både Guldborgsund Kommune, STEFF og Højskoleforeningen vil have glæde af den. Den vil nemlig vise, at det KAN lade sig gøre, ved fælles hjælp, at skabe noget nyt, hvor kultur, historie, fysisk aktivitet og kommercielle arrangementer går hånd i hånd til glæde for alle - både aktører og deltagere - og i sidste ende for lokalsamfundets overlevelse.

Bevilliget beløb:      98.500 kr

Kontakt:       Mette Grønnegaard    mg@hsmarielyst.dk