Krabbesholm Højskole: Krabbesholm Litteraturfestival

På litteraturfestival Krabbesholm bredes litteratur og formidling ud gennem en bred vifte af kunstarter.

Formål:

At placere litteraturen på Krabbesholm som en række overgangs former mellem litteratur og kunst, en bevægelse, som er fremtrædende inden for ny litteratur, og som handler om at se litteraturen som en kunstart, der er tilstede på flere platforme: kunst, fotografi, lyd, video, serigrafi, maleri, arkitektur, grafisk design mv. Vi tror på, at vi herigennem kan skabe rum for udveksling og etablering af nye fællesskaber på tværs af geografiske og demografiske skel i tråd med folkehøjskolernes grundlæggende opgave. Vi ser litteraturen som folkeoplysende pr. definition, idet den giver mulighed for at erfare og reflektere over verden på en anden måde, end den vi ellers oplever i vores materielt orienterede hverdag. Det at stifte bekendtskab med ny, eksperimenterende litteratur, som aktivistisk forholder sig til afgørende strukturer i vores samfund, kan perspektivere og bevidstgøre de sammenhænge, man som individ indgår i. Med litteraturfestivalen ønsker vi at brede perspektivet ud til offentligheden og Skives borgere for dermed at indgå i en bredere dialog om væsentlige livs spørgsmål.

Projektbeskrivelse:

Til litteraturfestivalen inviteres 15 danske/nordiske forfattere - en blanding af helt unge, debuterende digtere og prøvede kræfter som Eva Iversen, Nadia Josefine El Said og Rasmus Halling Nielsen. Vi vil arrangere oplæsninger, foredrag og diskussioner med de involverede forfattere.

Der etableres scener på højskolens område til oplæsningsarrangementer, performance og musik. Vi vil invitere fem bands, og vi vil arrangere udstillinger i højskolens udstillingsbygning Four Boxes og i KBH kunsthal. Her vil der være lejlighed til at se bl.a. grafik, fotografi, tegning, billedkunst og video med relation til nogle af de deltagende forfatteres arbejde, ligesom der arrangeres en særudstilling omkring processerne i bogfremstilling.

Formidling.

Festivalen vil løbende og omhyggeligt blive dokumenteret med tekst og billeder på højskolens hjemmeside og på vores konti på de sociale medier. Det vil ske i tæt samarbejde med Forlaget Gladiator: gennem forlagets hjemmeside, gennem deres opdateringer på sociale medier og gennem deres litterære tidsskrift Texas Longhorn, som udkommer i 12.000 eksemplarer fire gange årligt.
Ved projektets afslutning vil vi forfatte en rapport med en grundig evaluering af aktiviteterne, vores målsætning og resultater. Rapporten vil blive delt med Skive Kommune, lokale aktører, de involverede forfattere, Forlaget Gladiator og andre relevante samarbejdspartnere.

Bevilliget beløb:    50.000 kr.

Kontakt:   Kurt Finsten      kf@krabbesholm.dk