Gymnastikhøjskolen i Ollerup: Demokratifestival i Ollerup

Demokratifestival 2015 engagerer unge i at skabe et inkluderende demokrati for alle.

Formål:

Vi ønsker at skabe en større bevidsthed om de muligheder og udfordringer, vores demokrati i dag står over for. Vi vil debattere vores demokrati anno 2015 og skabe en debat om, hvilke grupper der i 2015 ikke reelt er inkluderet i demokratiet

Projektbeskrivelse:

Vi søger en løsning på, hvorledes vi frem over kan gøre vores demokrati mere inkluderende, så færre borgere føler sig uden for indflydelse.
Maj måned 2015,  vil bestå af foredrag, debatter, workshops, undervisning og andre aktiviteter. Arrangementerne vil finde sted på Ollerups fire frie skoler og mere utraditionelle steder på Sydfyn, gader, pladser, institutioner, supermarkedet, biblioteker, borgerhuse, forsamlingshuse, osv.
I forbindelse med grundlovsdag 2015, vil vi lave en demokratifestival fra d. 4/6 til d. 5/6, hvor vi over to døgn vil arrangere en kombination af folkemøde og grundlovsfejring med overnattende gæster. Den vil bestå af alternative paneldebatter mellem børn/unge og politikere, workshops om demokrati og globalisering, aktiviteter med fokus på idræt, foreningsliv og medborgerskab, samt musiske og kreative aktiviteter for såvel bør/unge og voksne
Vi forventer deltagelse af ca. 4.000 borgere og de fire frie skolers i alt 850 elever, studerende og ansatte i Demokratifestivalens to døgn.
Mærkbar effekt i forhold til borgeres ønske om at deltage i demokratiet lokalt og på landsplan

Formidling:

Medier i form af specielt, Fyns Amts Avis, Fyns Stiftstidende og TV2Fyn er involveret i formidlingen, og her af Fyns Amts Avis som samarbejdspartner.
Der vil efterfølgende blive udarbejdet en rapport, som beskriver forløbet og effekten af projektet.

Bevilliget beløb:           102.100  kr.

Kontakt:Uffe Strandby                us@ollerup.dk