Timelærere

Betegnelsen timelærer bruges ofte om lærere med en timelønnet ansættelse, der hovedsageligt omfatter undervisning.

Hvad er en timelærer?

Betegnelsen timelærer bruges ofte om lærere med en timelønnet ansættelse, der hovedsageligt omfatter undervisning.

Ansættelsens varighed

Lærere, der er ansat i mindre end 3 måneder, kan kun være timelønnet ansatte. En timelærer, der er ansat i mere end 3 måneder kan maksimalt have ansættelsesgrad svarende til 1/3 af fuld ansættelse.

Vilkår for timelærere

Vilkårene for timelærere er reguleret af ansættelsesbekendtgørelsen. 

Løn

  • Aflønningen sker i forhold til antal undervisningstimer og dækker både undervisningen og forberedelsen. Lønnen skal være i overensstemmelse med de timesatser der fremgår af ansættelsesbekendtgørelse og FFD's løntabel. Hvis arbejdet omfatter kostskolearbejde (samvær mv.), er der en særlig takst herfor, som kan ses samme sted.
  • Lønnen skal udbetales som A-indkomst, da indgåelse af kontrakt om undervisning og samvær sker med en person – og ikke et firma. Er der tale om andre ydelser; foredrag, planlægning, kursusledelse mv. kan aflønningen herfor godt være i form af honorar.
  • Der ydes som udgangspunkt ikke løn under sygdom.
  • Lønudbetalingen sker månedsvis ud fra det afholdte antal timer, der bør fremgå af lønsedlen.

Pension

  • Der er ikke knyttet pension til en timelærerstilling.

Opsigelse

  • Den ansatte har, de første 6 måneder, et opsigelsesvarsel på 3 dage. Herefter er det 1 uge indtil ansættelsen har varet 3 år, hvorefter varslet er 1 måned.
  • Skolen har også, de første 6 måneder, et opsigelsesvarsel på 3 dage. Derefter 1 uge, hvorefter det stiger gradvist til 3 måneder efter 5 års ansættelse. Vigtigt er det imidlertid, at såfremt der er tale om arbejdsmangel, kan der ske afskedigelse fra dag til dag. Der bør være fokus herpå ved indgåelse af en timelærerkontrakt, og evt. aftale om en form for honorering for evt. særlig forberedelse, hvis situationen skulle opstå.

Ofte stillede spørgsmål