Løntabel

Her findes den lønmæssige indplacering af lærere, forstandere og teknisk administrativt personale. Tabellen skal følges for korrekt udbetaling af løn.

Indplacering og løntabeller

Den lønmæssige indplacering for det pædagogiske personale sker ud fra statsligt fastsatte løntrin. For det teknisk administrative personale vil kontrakten ligeledes ofte henvise til et bestemt løntrin.

Løntabellen viser de statslige løntrin samt indplaceringen for lærere og forstandere.

Seneste løntabeller

Nedenfor finder du de seneste løntabeller. Datoen henviser til, hvornår løntabellen er gældende fra. 

Ny løntabel efter hver satsregulering

Der udarbejdes en ny løntabel hver gang der forekommer en satsregulering - oftest pr. 1. april og evt. 1. oktober. 

Se tidligere års satsreguleringer

Ofte stillede spørgsmål

I løntabellen angives de aktuelle beløb for de satser, der er fastsat i ansættelsesbekendtgørelsen. Derfor skal løntabellen altid følges for pædagogisk ansat personale.