Barsel- og forældreorlov til og med 1. august 2022

Når en medarbejder skal på barsel, anbefaler FFD, at der laves en skriftlig aftale mellem højskolen og medarbejderen. Nedenfor kan du finde FFD's ugeskema ved barsel, barselsberegner med videre.

Barselsvilkår for pædagogisk personale og TAP'er

Pædagogisk personale er omfattet af aftalen mellem finansministeriet og centralorganisationerne vedrørende barsel, adoption og omsorgsdage efter ansættelsesbekendtgørelsens § 21. Teknisk administrativt personale kan være omfattet, hvis der er en aftale omkring dette - typisk gennem en kontrakt. 

FFD har udarbejdet et ugeskema, der overskueliggør rettighederne til de ansatte. Ugeskemaet er baseret på daværende Moderniseringsstyrelsens vejledning på barselsområdet fra 2012.

Ugeskema ved barsel

Statens barselsvejledning 2012

Skriftlig aftale om barsel

FFD anbefaler til at der laves en skriftlig barselsplan mellem medarbejder og højskolen. Herved er der klarhed over hvilke perioder medarbejderen er væk, om det er med løn eller på barselsdagpenge, om der sker udskydelse eller forlængelse af forældreorlov, afholdes der ferie i forlængelse af osv.

Barselsberegner

Der findes frit tilgængelige barselsberegnere på internettet der kan hjælpe med at danne overblik over barselsvilkårene for far og mor, samt konkret lave en barselsplan.

Se barselsberegner på borger.dk

Nye barselsregler pr. 1. august 2022

Der kommer nye regler for barsel pr. 1. august 2022, der omfatter alle børn der fødes fra d. 2. august 2022 og frem. Reglerne vil primært berøre TAP’er. Pædagogisk personale er fortsat omfattet af statens regler, men de nye reglers indflydelse herpå er stadig ikke klarlagt.

Ofte stillede spørgsmål

Der kommer nye regler for barsel pr. 1. august 2022, der omfatter alle børn født fra d. 2. august og frem. Reglerne vil primært berøre TAP’er. Pædagogisk personale er fortsat omfattet af statens regler, men de nye barselsregler forventes også at få indflydelse herpå. Det er dog stadig ikke klarlagt hvordan reglerne vil ændre sig.