Ferie, ferielov, feriegodtgørelse

Her på siden finder du information om overgangen til den nye ferielov, der trådte i kraft i 2020.

Ny ferielov 2019

I forbindelse med den nye ferielov, der trådte endeligt i kraft 1. september 2020 har FFD udarbejdet infomateriale til højskoler, som beskriver gammel ferielov, ny ferielov, overgangsperioden og en Q&A. Desuden er der eksempler på, hvordan en højskole kan gribe eventuelle udfordringer an.

Infomateriale om ny ferielov (PDF)

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har i december 2019 udarbejdet en vejledning vedrørende ferie og særlige feriedag. Vejledningen besvarer en række problemstillinger vedrørende ferie og særlige feriedage.

Vejledning om ferie(PDF)

Særlige feriedage (feriefridage) optjent i 2019

Særlige feriedage (også kaldet den 6. ferieuge) optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 skulle være afviklet i perioden 1. maj 2020 til 30. april 2021.

Bemærk, at særlige feriedage stadig følger principperne for optjenings- og afviklingsperioder svarende til den gamle ferielov. Såfremt de ikke er afviklet, skal de enten udbetales med lønnen i april 2021 eller aftales overført til den kommende ferieafholdelsesperiode, som er 1. maj 2021 til 30. april 2022.

Beløbet til udbetaling beregnes som 0,5% pr. særlig feriedag af den ferieberettigede løn for optjeningsperioden (kalenderåret 2019). De fleste lønsystemer beregner automatisk beløbet ved valg af udbetaling af dagene.

FFD anbefaler at der ved overførsel til næste periode laves en skriftlig aftale mellem medarbejder og skole. Aftalen skal være underskrevet af begge parter inden udgangen af april 2021.

 

Udbetaling af ferietillæg/særlig feriegodtgørelse i april og maj 2021

Særlig feriegodtgørelse optjent i indefrysningsperioden 1. januar 2020 – 31. august 2020

Ultimo april 2021 udbetales særlig feriegodtgørelse optjent i den sidste del af indefrysningsåret 1. januar 2020 – 31. august 2020. Alle ansatte med ret til løn under ferie ansat under statens ferieaftale optjener normalt 1,5% af den ferieberettigede løn i særlig feriegodtgørelse, men da der i indefrysningsbeløbet indberettet til Lønmodtagernes Feriefond allerede er afregnet med ferielovens 1% særlig feriegodtgørelse, skal der for perioden januar til august 2020 kun afregnes med 0,5%.

Særlig feriegodtgørelse optjent efter den nye ferielov fra 1. september 2020

Efter den nye ferielov skal medarbejderne enten have udbetalt den særlige feriegodtgørelse i samme periode, som ferien afholdes, eller to gange årligt i både maj og august måned. Dette er en ændring i forhold til den gamle ferielov, hvor beløbet blev udbetalt samlet én gang årligt med april- eller majlønnen. Vælger skolen at betale den særlige feriegodtgørelse to gange årligt i stedet for løbende i forbindelse med afvikling af ferien, skal der ultimo maj 2021 udbetales 1,5% feriegodtgørelse for ferieårets første 9 måneder – perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021. I august 2021 udbetales godtgørelsen for ferieårets sidste 3 måneder – perioden 1. juni 2021 til 31. august 2021.

Lønsystemers udfordringer med den opdelte udbetaling

Vi er bekendt med at nogle lønsystemer ikke både kan udbetale 0,5% ultimo april og 1,5% ultimo maj, medmindre det manuelt beregnes og afregnes. I de tilfælde anbefaler vi at skolen følger lønsystemets mulighed og udbetaler såvel 0,5% for perioden 1. januar 2020 til 31. august 2020 samt 1,5% for perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021 enten ultimo april eller ultimo maj. Det kræver dog ekstra opmærksomhed i forbindelse med en evt. fratrædelse pr. 30. april.

Ovennævnte procentsatser er på baggrund af at den ansatte er under ferieaftalen.

Ofte stillede spørgsmål