Nordfyns Højskole ” Nordfyns Lille Verdensfestival”

Nordfyns Højskole vil samle områdets kulturinstitutioner og være en fællesskabende platform, hvorpå Nordfyns kultur -og kulturuddannelsesinstitutioner kan præsentere deres store engagement og talent.

Formål: Nordfyns Lille Verdens Festival vil skabe en glædelig dag i foreningslivets tegn, hvor lokalmiljø – og kultur møder verdenen og hvor verdenen møder Nordfyn.

Projektbeskrivelse:

  • Selve festivalafholdelsen vil inkludere en række musikalske indslag, fra Bogense Musikforening og Bogense Musikskole, foruden de inviterede professionelle musikkunstnere. Udover musikken vil der være oplæg til eftertanke, historiefortællinger, debatter, dans, idrætsindslag, lege/aktivitetsstationer og fællessang. Alle disse aktiviteter vil blive afholdt på festivaldagen d. 10. juni og vil blive faciliteter af frivillige og ansatte fra vores sammenslutning af foreninger og organisationer. Programmet for Festivalen vil være delt op i tre program-fokusmæssige sektioner, henholdsvis: 1) En formiddagssektion for børnefamilier, 2) en tidlig eftermiddagssektion for unge og voksne, hvor især debatter, aktiviteter og globalt udsyn vil være i fokus, 3) en aften sektion, hvor de musikalske oplevelser vil være mere fremtrædende.
    Ved at have flere scener, boder, foreningstelte og aktivitetsstande vil vi forsøge at bibeholde de deltagende på vores festivalplads, hvor der vil være gratis entré.
    Nordfyns Lille Verdensfestival har vi som arrangør-fællesskab først og fremmest skabt for at skabe nye møder på tværs af generationelle, politiske, og etniske udgangspunkter – og for at tale om vores fælles bæredygtige udvikling.
  • Oprettelsen af tilvalgsfag for højskoleelever på Nordfyns Højskole
    Som et led i planlægningen af Nordfyns Lille Verdensfestival vil der oprettes et valgfag fra april til juni for Nordfyns Højskoles Elever. På faget vil eleverne inddrages i planlægningen og samarbejdet på tværs af de ledende faciliterende organisationer.
    Eleverne vil desuden udvikle oplysningsmateriale og opbygge praktiske elementer til festivalen inden for rammerne af bæredygtighed, lokalt engagement, og globalt udsyn. Faget vil med andre ord byde på en kombination af projektfacilitering, og faglig ramme-sætning. Et Setup som giver eleverne en unik platform for, at arbejde praksisbaseret med lokalt engagement og for at omsætte ideer til handling. Det eksplicitte formål er derfor også at mobilisere borgere i alle aldre og skabe en platform, hvorpå der kan opstå møder på tværs af aldre og interesse-skel.

 

Formidling: - Projektet vil blive dokumenteret med video -og billedmateriale der skal vise festivalens forløb og aktiviteter.
- Statistik fra sociale-medieplatforme vil benyttes til at indsamle viden om, hvor mange der har interageret med projektets aktiviteter via de respektive sociale medier.
- Eleverne på festivalfaget vil udarbejde materiale, og lave en videodagbog omkring deres oplevelser med lokalt-engagement.

Bevilliget beløb: 226.738 kr.

 

Kontakt: Babak F Kornerup  babak@nordfyns.nu