Grundtvigs højskole ” Foredragsvirksomhed i forbindelse med dokumentaren OK Zoomer.”

Diskussionskulturen – især blandt de unge - er under stærk forandring og samfundets kulturinstitutioner (uddannelsesinstitutioner, biblioteker, kulturforeninger, højskoler etc) skal have fokus, indblik og tid til at forholde sig til denne ændring.

Formål:

Bodil vil gennem debat film og samtalekort udbrede diskussion og opmærksomhed på identitetspolitikken af i dag.

 

Projektbeskrivelse:

Det konkrete projektmål er flere filmforevisninger af højskole-dokumentaren ”OK Zoomer – woke på højskole” + foredrag og samtalesaloner rundt i de danske kulturinstitutioner. Filmen blev optaget i foråret 22 og er aktuel netop nu, så fremvisninger og foredrag er allermest oplagte i 2023 og ’24.

Aldersspredningen er vigtig, fordi uenigheden om wokeisme her synes stor, og minoriteternes repræsentation er lige så vigtig, fordi de kan nuancere og af- eller bekræfte wokeismens fokus på undertrykkelse og manglende handlerum for netop de grupper.

Med tilskud fra FFDs folkeoplysningspulje er håbet, at så mange kulturelle mødesteder som muligt får set filmen, hørt foredraget og taget diskussionen.

 

Formidling:

Jeg håber at min lille tur rundt i den danske kultur vil danne grundlag for artikler til f.eks. Højskolebladet og relevante dagblade, om det indblik, jeg får om borgernes forhold til emnet. Og de oplevelser mødet med vidt forskellige danskere om dette emne giver mig.

 

Bevilliget beløb: 83.700 kr.

Kontakt: Bodil Chemnitz  bodilchemnitz@gmail.com