PRESSEMEDDELELSE

Politisk aftale sikrer egu-elevers adgang til højskole

Publiceret 22-11-2023

I en ny FGU-aftale har Folketingets partier valgt at permanentgøre unges mulighed for at kombinere egu-forløb med et højskoleophold. Opholdet kan være et vigtigt bidrag til faglig, social og personlig udvikling, lyder det i aftalen.

Arkivfoto: Mads Michelsen

Det skal fortsat være muligt at sikre unge på en erhvervsgrunduddannelse lettere adgang til et højskoleophold.

Højskoleophold som led i kombinationsforløb kan for nogle unge være et vigtigt bidrag til faglig, social og personlig udvikling.

Fra FGU-aftaleteksten, november 2023

Det står klart, efter at et bredt politiske flertal bestående af alle Folketingets partier tirsdag aften kunne præsentere en ny aftale om den Forberedende Grunduddannelse, også kaldet FGU.

I dag har elever, der går på egu-linjen – Erhvervsgrunduddannelsen – under FGU, mulighed for at kombinere deres uddannelse med et højskoleophold. Udover at følge højskolens almindelige undervisning modtager de vejledning om uddannelses- og erhvervsmuligheder og får mulighed for at komme i virksomhedsafklarende praktik samt følge undervisning på en erhvervsskole.

Fra 2021 til og med 2023 har der været en forsøgsordning, hvor udgifterne til elevens egenbetaling dækkes af en pulje administreret af Undervisningsministeriet. Og denne ordning er med den nye FGU-aftale blevet permanent.

“Aftalepartierne er desuden enige om at permanentgøre muligheden for, at egu-elever kan kombinere deres egu-forløb med et højskoleophold. Højskoleophold som led i kombinationsforløb kan for nogle unge være et vigtigt bidrag til faglig, social og personlig udvikling," står der blandt andet i FGU-aftaleteksten.

Formand: Nogle unge har brug for et nyt miljø

Formand for Folkehøjskolernes Forening Lisbeth Trinskjær er meget glad for, at muligheden for at kombinere egu-forløbet med et højskoleophold, bevares.

Nogle unge har brug for et nyt miljø eller for at komme væk hjemmefra, og her kan højskoleopholdet have en positiv effekt.

Lisbeth Trinskjær, Folkehøjskolernes Forening

”Højskolerne vil rigtig gerne bidrage til, at flere unge finder retning og får uddannelse og job. Og vi lykkes godt med det. Nogle unge har brug for et nyt miljø eller for at komme væk hjemmefra, og her kan højskoleopholdet have en positiv effekt,” siger Lisbeth Trinskjær.

Det afsatte beløb i den nye aftale betyder, at ordningen kan fortsætte på samme niveau som nu, siger Lisbeth Trinskjær.

”Det er første gang i meget lang tid, at vi får en strukturel varig forbedring af unges adgang til højskole - særligt unge med en mere udfordret uddannelsesbaggrund. Det er virkelig vigtigt.”

"En fantastisk mulighed unge, der ikke kan gå den snorlige vej"

En af de politikere, der har bakket op om ordningen, er Jacob Mark, som er børne- og undervisningsordfører samt FGU-ordfører for SF. Han var tilbage i 2021 - sammen med Venstres daværende folketingspolitiker Kristian Jensen - med til at sørge for, at højskolerne blev tænkt ind i FGU. Og han har også talt for, at ordningen skulle fortsætte.

Højskolerne er et særligt miljø, en ny start, nye omgivelser, og det er vigtigt, at det også er en mulighed, som unge uden uddannelse og arbejde kan få.

Jacob Mark, SF

"Højskolerne er en fantastisk mulighed for nogle af de unge, der ikke kan gå den snorlige vej igennem uddannelsessystemet. Højskolerne er et særligt miljø, en ny start, nye omgivelser, og det er vigtigt, at det også er en mulighed, som unge uden uddannelse og arbejde kan få. Derfor er jeg glad for, at vi har permanentgjort muligheden for at kombinere et højskoleophold med et EGU-forløb," siger Jacob Mark.

Elev: Jeg havde brug for en ny start

En af de unge, der har været på højskole under deres egu-forløb, er Simon Jack Hansen.

I folkeskolen var lektierne aldrig sjove, men det var de på højskolen. Her lavede jeg mine lektier, og det er jeg megastolt af!

Simon, tidligere egu-elev

Simon havde brug for at komme væk hjemmefra og få en ny start med nye mennesker, så han kunne bryde med nogle af sine dårlige vaner og komme af med sin rastløshed.

”Derhjemme – og særligt i folkeskolen – var jeg meget mere urolig, end jeg var på højskolen. Her slappede jeg mere af og kunne afprøve en ny mig og se, om den her rolle passede mig bedre.”

Simon kom på Brande Højskole, og mens han gik der, blev han enig med sine FGU-vejledere og højskolelærere om prøve at tage sin 9. klasses afgangseksamen i dansk.

At være eksamenselev kræver, at man arbejder hårdt med sine opgaver, både i timerne og i fritiden. Noget, der ikke er faldet Simon nemt før i tiden:

”Jeg har virkelig aldrig lavet lektier før. I folkeskolen var lektierne aldrig sjove, men det var de på højskolen. Her lavede jeg mine lektier, og det er jeg megastolt af!"

 Læs mere om Simon her.

Læs mere om egu på højskole her.

Egu kombineret med højskole

Unge, der tager EGU-sporet, kan have kombinationsforløb på højskole i op til 1/3 af den samlede uddannelsestid. Den kommunale ungeindsats udarbejder uddannelsesplan og FGU-institutionen udarbejder forløbsplan. Kommunen har ansvaret for praktikforløb. Den unge modtager skoleydelse.

Læs mere om egu på højskole her.

Om FGU-aftalen.

  • FGU-aftalen skal få flere unge uden ungdomsuddannelse eller job i gang og skabe ro om FGU-institutionernes økonomi.
  • Med aftalen øges FGU-institutionernes taxameter og grundtilskud samlet med 135 millioner kroner årligt, og der afsættes 27,6 millioner kroner i 2024 til bedre værksteder, køkkenfaciliteter og undervisningsmaterialer på FGU.
  • Med aftalen bliver det billigere for kommunerne at sende unge på FGU. Samtidig styrkes erhvervsgrunduddannelsen, egu, på FGU. Det bliver blandt andet muligt at skifte fra den almene grunduddannelse, agu, og produktionsgrunduddannelsen, pgu, under FGU til egu og få forlænget den ordinære tid på EGU med op til et år.
  • Et bredt flertal med samtlige partier i Folketinget står bag.
Mette Skov Hansen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation

Presseansvarlig

Jakob Hvenegaard
Specialkonsulent
Rådgivning

Intensive læringsforløb, særlige målgrupper og unge uden ungdomsuddannelse.

Andre nyheder

Vil du modtage FFDs nyhedsbrev?

Folkehøjskolernes Forenings nyhedsbrev for dig, der er ansat på en højskole eller har interesse for den politiske, administrative eller pædagogiske proces omkring højskolerne.

  • Det politiske og kommunikative arbejde i FFD
  • Administrative nyheder
  • Nyheder om højskolepædagogik
  • Aktuelle kurser og ledige jobs
  • Historier fra foreningens projekter

Felter med (*) skal udfyldes