1,5 mio. kr. til nyt projekt om Global højskoleaktivisme – klimaløsninger lokalt!

Publiceret 09-09-2020

Civilsamfund i Udvikling (CISU) har bevilget 1,5 mio. kr. til et 2-årigt projekt, hvor 10 danske højskoler går sammen om at udvikle og styrke skoleformens bidrag til den grønne omstilling. Skal din højskole være med?

Skal din højskole være en af de 10 danske højskoler, der sammen med 10 højskoler fra hele verden, går ind i kampen for bæredygtig omstilling?

Folkeligt engagement er afgørende for, at vi sammen kan finde løsninger på klimakrisen. Bæredygtighed er ikke kun en mærkesag for politikere, NGO’er eller aktivister – alle skal være med. Mange højskoler arbejder allerede i dag med bæredygtighed i fag om natursyn og aktivisme. Med projektet ønsker FFD at bidrage til den folkelige forankring af den bæredygtige omstilling.

Pædagogisk udvikling

De deltagende højskoler går sammen om at udvikle et pædagogisk forløb, der danner 300 unge danske forandringsagenter, så de med viden, mod og handlekompetence vil agere for en retfærdig og bæredygtig samfundsudvikling.

Global inspiration

Klimakrisen er global. Projektet lægger derfor op til et samarbejde mellem 10 danske højskoler og 10 udenlandske højskolelignende institutioner, der enten ligger i et udviklingsland eller beskæftiger sig med bæredygtighedsdagsordenen, for at få deres perspektiver og nuancer med i vores måde at tænke bæredygtig dannelse og grøn omstilling på.

Eleverne driver processen

Højskoleeleverne vil som forandringsagenter drive processen og udvikle lokale bæredygtighedsprojekter i samarbejde med virksomheder, organisationer eller institutioner fra lokalsamfundet.

Bredt engagement via Klimafestival

For at engagere den brede offentlighed vil indsatsen kulminere i en stort anlagt klimafestival, hvor de unge forandringsagenter vil præsentere deres projekter og dele deres fælles visioner. Klimafestivalen vil blive åbnet med et særligt program for beslutningstagere og særlige interessenter, herunder uddannelsesinstitutioner og organisationer der arbejder med bæredygtig dannelse og omstilling i Danmark og globalt. Til dette arrangement vil der ligeledes være en medieindsats.

Læs mere om højskolernes arbejde for bæredygtighed

Ved spørgsmål kontakt Sara Skovborg Mortensen eller Daniel Aleksander Kern

Sara Skovborg Mortensen
International konsulent
Strategiske indsatser

Udvikling af internationale projekter og rådgivning om internationale elever og forhold.

 

Daniel Aleksander Kern
Udviklingskonsulent
Strategiske indsatser

Projektleder inden for demokrati, Norden, Europa, fonde, konferencer.
Sekretær for FFDs bestyrelse og Nordisk Folkehøjskoleråd.