Husk at søge puljemidler inden 1. oktober

Publiceret 03-09-2019

Overvejer du at søge midler til skoleudviklingsprojekter eller folkeoplysningsaktiviteter i dit lokalområde, er det ved at være tid igen.


Find inspiration i tidligere støttede projekter:
 

Se liste over skoleudviklingsprojekter

Se liste over folkeoplysningsprojekter

Bæredygtig festival

Herunder kan du se et eksempel på et skoleudviklingsprojekt, som blev afviklet af Oure Højskole og kulminerede under Heartland Festival i starten af sommeren.

Formålet med projektet var at udvikle og afprøve et læringsforløb, der kan udvikle højskoleelevers evner indenfor innovation i forhold til bæredygtighed og medborgerskab.

Projektet stod sin prøve under Heartland Festival d. 30. Maj – 1. Juni 2019, hvor idéerne skulle gå fra teori til praksis.

Eleverne afprøvede diverse prototyper indenfor bæredygtighed og miljø i samarbejde med ansatte fra Heartland Festival. Derudover afviklede de oplevelsesdesign inden for bæredygtighed og performativ kunst med det formål at inspirere, forundre og påvirke festivalens gæster.

Som en del af projektet, producerede de en film, som giver et levende indblik i processen, overvejelserne og eksekveringen.

Se filmen her:

Sådan søger du Folkeoplysningspuljen

Folkeoplysningspuljen giver midler til højskolernes arbejde med folkeoplysende aktiviteter i lokalområderne i Danmark.

Se retningslinjer og ansøgningsskema

Ansøgningsfrist 1. marts og 1. oktober

Sådan søger du Skoleudviklingspuljen

Skoleudviklingspuljen er delt op i pulje A og pulje B og kan søges af én højskole eller flere højskoler i forening.

Se retningslinjer og ansøgningsskema

Ansøgningsfrist 1. marts og 1. oktober.

Pulje til EU-aktiviteter

Du kan nu søge op til 20.000 kr. til at udvikle og afholde større EU-aktiviteter.

Aktiviteten skal involvere højskoleelever i EU-emner og meget gerne rette sig mod borgere i lokalområdet. Herudover er der krav om egenfinansiering.

Læs mere om puljen her

Ansøgningsfrist er løbende, og puljen kan søges i perioden 2018-2020.