Mette blev mentor nr. 500: "Jeg håber på at give dem mod på at blive sig selv"

Publiceret 25-10-2019

Til daglig er Mette Lysdal kontorassistent på Nørgaards Højskole, og i starten af oktober gennemførte hun FFD's mentorkursus som mentor nr. 500. Nu ser hun frem til at kunne hjælpe eleverne med mere end de administrative opgaver.

500 mentorer på de danske højskoler

Det er rart at få nogle redskaber, vi kan trække på i hverdagen, når de unge kommer forbi og har brug for en snak.

Mette Lysdal

FFD har kørt mentorkurser siden 2010, og i år betød det, at vi kunne runde mentor nr. 500. Da deltagerne på årets kursus blev råbt op for at modtage deres kursusbevis, fik Mette Lysdal fra Nørgaards Højskole lidt af en overraskelse, da hun blev overrakt en gave for være den person, som havde tilmeldt sig som nr. 500.

"Jeg har aldrig vundet noget, så jeg blev helt glad," sagde Mette, der efter mentorkurset føler sig mere rustet til den daglige kontakt og de somme tider svære samtaler med eleverne på højskolen:

”På kontoret oplever vi ind imellem, at det er os, eleverne søger i løbet af dagen for at få kontakt. Derfor er det rart, at vi har nogle redskaber, vi kan trække på i hverdagen, når de unge kommer forbi og har brug for en snak. Det gælder ikke kun dem, der er i et mentorforløb.”

Vi sidder ikke med de vises sten, men vi kan være en hjælpende hånd/ånd og støtte.

Mette Lysdal

Eleverne ER højskolen

På kurset arbejdes der med temaer som den svære samtale, inklusion/eksklusion samt etik og drømmekraft i mentorskabet. Men der bliver også afsat tid til at diskutere konkrete situationer og dilemmaer, de ansatte står overfor på højskolen:

På kurset har vi haft nogle rigtig gode snakke med hinanden omkring de unge mennesker, der giver en bedre forståelse af dét, de unge kommer med. For selvom man ikke er så tæt på dem i hverdagen, så er det jo dem, der udgør højskolen,” siger Mette og understreger, at det giver rigtig god mening, at det ikke kun er det pædagogiske personale, der bliver mentorer på højskolerne. 

Både i køkkenet og på kontoret oplever man at komme tæt på eleverne, når de har brug for hjælp eller bare en samtale. Derfor kan mentorkurset anbefales til alle ansatte på højskolerne.

”Jeg håber på at give dem mod på at blive sig selv,” siger Mette og glæder sig til at kunne benytte sine nyerhvervede redskaber.

Om mentorkurset

Kurset er udarbejdet af FFD i samarbejde med VIA UC. Miriam Dimsits (VIA UC) og udviklingskonsulenter i FFD Søren Børsting og Jakob Hvenegaard underviser på kurset.

Uddannelsesforløbet svarer omfangsmæssigt og indholdsmæssigt til modulet Mentorskaber og mentorordninger fra Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. Modulet har et omfang på 5 ECTS-point.

Læs mere om mentorkurset

Om mentorordningen

Mentorordningen er for unge uden ungdomsuddannelse mellem 17½ og 25 år. UU visiterer til ordningen, og det skal fremgå af elevens uddannelsesplan, at eleven skal på højskole med mentor.

Højskolerne har gode erfaringer med at forberede unge uden ungdomsuddannelse til at tage en ungdomsuddannelse.

Læs mere om ordningen her