Charter

Den nye bekendtgørelse har fjernet det undervisningstimetal, som efter skoleformens opfattelse tidligere var med til at sikre ligeværdigheden mellem undervisning og samvær. Derfor har FFD udarbejdet et charter og en revisor- samt lærererklæring til dokumentation.

                                                             Siden er sidst opdateret sep. 2018

Charteret er udarbejdet af Folkehøjskolernes Forening i Danmark, med virkning fra 1. august 2016.

Charteret har ikke til formål, at der sker en fælles regulering af løn- og arbejdsvilkår ned til mindste detalje, idet højskolerne med afsæt i eget værdigrundlag og forskellige fagudbud har behov for at kunne tilrettelægge sin virksomhed herudfra.

Charteret skal i hovedpunkter understøtte:

  • At undervisning og samvær i praksis er ligestillede elementer
  • At både undervisning og samvær varetages af til skolen fast tilknyttede lærere
  • At medvirke til at rekruttere, fastholde og udvikle kvalificerede lærere

Charter om løn og ansættelsesvilkår

Revisorerklæring vedrørende charteret

For at lette revisors arbejde med erklæring om overholdelsen af charteret, har FFD fået udarbejdet et forslag til revisorerklæring.

Revisorerklæring vedrørende charter

Som dokumentation herfor, kan evt. benyttes lærerdokumentet, hvor den enkelte lærer kan skrive under på, at timetallet ligger inden for charterets ramme.

Lærererklæring vedrørende charter

Dokumentationen over for revisor kan også ske ud fra en samlet undervisningstimeoversigt for skoleåret.