Charter

Den seneste bekendtgørelse har fjernet det undervisningstimetal, som efter skoleformens opfattelse tidligere var med til at sikre ligeværdigheden mellem undervisning og samvær. Derfor har FFD udarbejdet et charter og en skoleerklæring til dokumentation.

                                                             Siden er sidst opdateret 13. maj 2019

Charteret er udarbejdet af Folkehøjskolernes Forening i Danmark, med virkning fra 1. august 2016.

Charteret har ikke til formål, at der sker en fælles regulering af løn- og arbejdsvilkår ned til mindste detalje, idet højskolerne med afsæt i eget værdigrundlag og forskellige fagudbud har behov for at kunne tilrettelægge sin virksomhed herudfra.

Charteret skal i hovedpunkter understøtte:

  • At undervisning og samvær i praksis er ligestillede elementer
  • At både undervisning og samvær varetages af til skolen fast tilknyttede lærere
  • At medvirke til at rekruttere, fastholde og udvikle kvalificerede lærere

Charter om løn og ansættelsesvilkår

Skoleerklæring vedrørende charteret

For at lette skolers arbejde med erklæring om overholdelsen af charteret, har FFD fået udarbejdet et forslag til skoleerklæring. Skoleerklæringen indsendes til FFD, ved Viggo Mellerup, en gang om året.

Skoleerklæring vedrørende charter