Undervisningsvaretagelse

Undervisningen på højskolen skal varetages af enten forstanderen eller en ansat lærer.

Hvem kan varetage undervisningen på en højskole?

Undervisningen skal foretages af enten forstander eller en ansat lærer, dvs. enten en fastansat eller en timelærer. 25% af timerne skal varetages af fastansatte på højskolen.

Fastansat eller timelærer?

Der er to måder en lærer kan være ansat på. Enten som fastansat (fuld- eller deltids) eller som timelærer, og aflønningen skal følge de indplaceringer (fastansatte) og satser (timelærere), der fremgår af løntabellen.

 

Ofte stillede spørgsmål