Undervisningsvaretagelse

Undervisningen på højskolen skal varetages af enten forstanderen eller en ansat lærer.

Hvem kan varetage undervisningen på en højskole?

Undervisningen skal foretages af enten forstander eller en ansat lærer, dvs. enten en fastansat eller en timelærer. 25% af timerne på et kursus skal varetages af fastansatte på højskolen.

Fastansat eller timelærer?

Der er to måder en lærer med ansvar for undervisningen kan være ansat på. Enten som fastansat (fuld- eller deltids) eller som timelærer, og aflønningen skal følge de indplaceringer (fastansatte) og satser (timelærere), der fremgår af ansættelsesbekendtgørelsen.

Det medfører, at honoraransatte, frivillige, studenter og andre der ikke følger ansættelsesbekendtgørelsen, ikke kan være ansvarlig for en undervisningstime på en folkehøjskole.

 

Ofte stillede spørgsmål