Godtgørelse v. efteruddannelse

Højskoleloven giver mulighed for forskellige former for tilskud til efteruddannelse.

 

Vikartilskud

Højskolen kan søge om godtgørelse, når højskolelærere, viceforstandere eller forstandere deltager i efteruddannelseskurser, hvis omfang er mindst 12 undervisningstimer og fordelt over mindst to sammenhængende dage. Der er frist for ansøgning d. 1. oktober. Ansøgningsskemaet er tilgængeligt fra august for det forudgående skoleår. 

Læs mere om vikartilskud

 

Orlov med fri vikar

Der kan ansøges om tilskud til ansatte lærere og forstanderes orlov i forbindelse med efteruddannelse. Der er frist for ansøgning d. 1. marts.

Læs mere om orlov med fri vikar 

 

§-28-midler til fælles kurser

Lærere eller forstandere fra en eller flere højskoler kan søge tilskud fra § 28-midlerne til at tilrettelægge og gennemføre kurser og konferencer. Der er løbende ansøgningsfrist, men det anbefales, at højskolen søger om midler før d. 1. marts.

Læs mere om §28-midler

Ofte stillede spørgsmål

Alle former for efteruddannelseskurser kan medtages, hvis omfanget er mindst 12 undervisningstimer og er fordelt over mindst to sammenhængende dage. Formelle uddannelser betragtes her ikke som efteruddannelseskurser.

Skolen kan højst få tilskud til det antal kursusdage, der svarer til skolens årselevtal.

Tilskuddet gives til betaling af skolens vikarudgifter i en periode på normalt mellem 2 og 5 måneder.

Efteruddannelse kan enten være tilrettelagt som et regulært efteruddannelsesforløb udbudt af en uddannelsesinstitution (eller anden aktør), et selvtilrettelagt efteruddannelsesforløb eller som en kombination af efteruddannelseskurser og et selvtilrettelagt forløb.

Kurset skal være struktureret så det lever op til følgende krav:

  • Kurset skal indeholde minimum 6 timer á 60 minutter
  • Kurset skal være åbent for undervisere ved alle højskoler
  • Kurset skal have deltagere fra mindst 2 højskoler