Dialogmøder for vejledere

Højskolerne afholder hvert år dialogmøder for vejledere på tværs af uddannelses-og vejledningsinstitutioner

Dialogmøder giver indblik og erfaringsudveksling på tværs

Dialogmøderne er regionale møder henvendt til vejledere fra højskoler, videregående uddannelser, Studievalg Danmark, ungdomsuddannelser m.fl. Med udgangspunkt i et bredt tema vil der blive lagt op til debat og erfaringsudveksling på tværs af vejledningsinstanser, for at styrke samarbejde og understøtte gode overgange for unge i det danske uddannelsessystem.

Årlig begivenhed

Der afholdes hvert år et dialogmøde i henholdsvis Jylland og på Sjælland. Du kan finde de aktuelle invitationer til dialogmøderne på vores kursuskalender eller gennem foreningens nyhedsbrev FFD Nyt.

Læs mere om dialogmødet 2019 med temaet "mangfoldighed i vejledningen eller dialogmødet fra 2021 med titlen "Ungdom under pres?"