Dialogmøde for vejledere

Ungdom under pres?

Publiceret 06-12-2021

FFD inviterede i oktober til dialogmøder for alle interesserede i vejledningssektoren – denne gang for at diskutere unges trivsel.

Sidste år blev landet lukket ned få dage inden dialogmøderne for vejledere i København og Vejle skulle afholdes. Med et rekordhøjt antal tilmeldinger stod det klart, at temaet – ungdom under pres – var genkendeligt på tværs af forskellige skoler og institutioner.

Corona-nedlukningen har desværre heller ikke gjort temaet mindre aktuelt, og det var derfor oplagt at gentage programmet, da FFD i oktober endelig kunne slå dørene op for dialogmøderne igen.

Unge under pres – flere perspektiver

Den stigende mistrivsel blandt unge blev anskuet fra forskellige vinkler og dannede grundlag for dagens samtaler blandt vejledere fra højskoler, Studievalg, kommuner, ungdomsuddannelser, Det Grønlandske Hus, universiteter, videregående uddannelser m.fl.

Med besøg fra bl.a. Center for Ungdomsforskning og præsentation af projektet ”Ny Udsathed”, Jens Christian Nielsen (DPU), PsykInfo, Christian Hjortkjær (Silkeborg Højskole), Rasmus Meyer (Krogerup Højskole) og taleprojektet RØST kom deltagerne vidt omkring emnet på både et strukturelt, men også et meget praksisnært plan.


Marius Birk Hansen, tidligere elev på Uldum højskole, holder en tale med tanker om at være ung og presset, der blev til i højskolens samarbejde med talerskolen RØST. Et eksempel på, hvordan man kan arbejde med talen, som form, i en vejledningssammenhæng.

Højskoleperspektiver

Højskolerne var også repræsenteret ved møderne både i København og i Vejle. Højskolelærer og vejleder Karla Lind Brixen fra Børkop Højskole var særligt opmærksom på, at mødet med andre vejledere gav inspiration til egen praksis.

Oplæggende og diskussionerne med de øvrige vejledere gav også anledning til at tænke over, hvordan man som vejleder kan agere i feltet:

Jeg tænker særligt over, at det er meget forskellige unge, vi har med at gøre, men at der samtidig er noget, der kendetegner den generation, og at begge dele er vigtigt at have fokus på, så vi hverken negligerer eller overdimensionerer de unges oplevede udfordringer.

Karla Lind Brixen, lærer og vejleder på Børkop Højskole

Dialogmøderne for vejledere finder sted igen på sædvanlig vis i marts 2022

Dialogmødet for vejledere på Sjælland

Dialogmødet for vejledere i Jylland