PRESSEMEDDELELSE

Højskolernes formand er med i nyt udvalg om Offentlighedsloven

Publiceret 29-02-2024

Justitsministeren har nedsat et udvalg, der skal se på Offentlighedsloven. Blandt medlemmerne er Højskolernes formand, Lisbeth Trinskjær.

"Det er præmissen for et sundt demokrati, at der en rimelig grad af gennemsigtighed," siger Højskolernes formand, Lisbeth Trinskjær, om nyt udvalgsarbejde.

Der har længe været debat om Offentlighedsloven, som handler om borgere og mediers adgang til myndigheders sager.

For mig handler min deltagelse i udvalget primært om, hvad borgere – og dermed indirekte pressen – kan få adgang til af viden fra myndighederne. Det er præmissen for et sundt demokrati, at der en rimelig grad af gennemsigtighed. Det bliver med det blik, jeg kommer til at følge og deltage i arbejdet

Lisbeth Trinskjær, Højskolerne

Tidligere på året blev det besluttet, at justitsministeren skulle nedsætte et udvalg til at se på ændringer af loven, og i dag er udvalget blevet præsenteret.

Blandt medlemmerne er Højskolernes formand, Lisbeth Trinskjær.

Blik for borgeren

Udvalget består af i alt 17 medlemmer, der blandt andet tæller eksperter, myndigheder og medierepræsentanter. Landsdommer Thomas Klyver er formand for udvalget.

Lisbeth Trinskjær har sagt ja til at sidde med i udvalget for at repræsentere borgernes perspektiv.

”For mig handler min deltagelse i udvalget primært om, hvad borgere – og dermed indirekte pressen – kan få adgang til af viden fra myndighederne. Det er præmissen for et sundt demokrati, at der en rimelig grad af gennemsigtighed. Det bliver med det blik, jeg kommer til at følge og deltage i arbejdet," siger hun.

Udvalgets opgaver

Udvalget skal blandt andet undersøge, hvordan der kan gives adgang til aktindsigt i de politiske beslutningsprocesser i videre omfang end i dag. Derudover skal udvalget også overveje fordele og ulemper ved at indføre regler om prioritering mellem verserende aktindsigtsanmodninger.

Dette kunne for eksempel være, om medier, interesseorganisationer eller personer, der søger indsigt i oplysninger om sig selv, skal have fortrinsret til at få behandlet en aktindsigtsanmodning.

Udvalget har sit første møde i marts.


Se en oversigt over medlemmer i udvalget her.

Læs mere om udvalgets arbejde her.

Højskolernes arbejde med demokrati

Højskolerne har flere indsatser, som handler om at styrke demokratiet, den demokratiske dannelse samt unge og voksnes deltagelse i demokratiet.

Læs mere om arbejdet her

Andre nyheder

Vil du modtage FFDs nyhedsbrev?

Folkehøjskolernes Forenings nyhedsbrev for dig, der er ansat på en højskole eller har interesse for den politiske, administrative eller pædagogiske proces omkring højskolerne.

  • Det politiske og kommunikative arbejde i FFD
  • Administrative nyheder
  • Nyheder om højskolepædagogik
  • Aktuelle kurser og ledige jobs
  • Historier fra foreningens projekter

Felter med (*) skal udfyldes